تبیان، دستیار زندگی
مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می دهد که هر دو انقلاب اهداف مشترکی را دنبال می کردند. مبارزه با استبداد و استعمار و قانون گذاری برای جامعه از جمله اهداف مشترک دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از مبارزه با استبداد تا قطع سلطه بیگانگان

مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می دهد که هر دو انقلاب اهداف مشترکی را دنبال می کردند. مبارزه با استبداد و استعمار و قانون گذاری برای جامعه از جمله اهداف مشترک دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی بود.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
از مبارزه با استبداد تا قطع سلطه بیگانگان

تشابهات و تفاوتهای انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

با وجود گذشته بیش از یک قرن از مشروطه و 4 دهه از انقلاب اسلامی یکی از مسایلی که بسیاری از صاحبنظران درصدد پاسخگویی به آن بودند، مقایسه این دو انقلاب  و بررسی نقاط تشابه و افتراقشان است. به طوری که برخی مشروطه را ادامه انقلاب اسلامی و برخی دیگر این دو را در تضاد با یکدیگر تلقی کرده اند. این نوشتار درصدد است که با بررسی این دو انقلاب به این پرسش پاسخ دهد که مشروطه و انقلاب اسلامی چه نسبتی با یکدیگر دارند.

مقابله با استبداد

رژیم ایران در دوره قاجاریه یک رژیم استبدادی بود که بر طبق سلسله مراتب قدرت از بالا به پایین و به شکل هرم ترسیم می شد. مشخصه مهم این وضعیت سیاسی آن بود که قدرت در راس هرم متمرکز بود.

گرانت واتسن می نویسد: در ایران، شاه یعنی کشور و همه افراد برای خاطر سلطان زنده اند. تمام انتصابات در سراسر قلمرو ایران به وسیله شاه یا کسانیکه از جانب او اختیار دارند انجام می گیرد. بر این اساس می توانیم کنترل قدرت شاه و حکومت مرکزی و پایبندی او به قانون را از جمله آرمانهای مهم انقلاب مشروطه و به خصوص مشروعه خواهان تلقی کنیم. در واقع مشروطه خواهان درصدد بودند که با نوشتن و پایبندی مقامات سیاسی به قانون قدرت آنها را مهار کرده و از استبداد در کشور جلوگیری کنند.

شیخ فضل الله نوری در این خصوص نوشته است: «معنای مشروطیت؛ حفظ حقوق ملت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت است. بر وجهی که مستلزم رفع استبداد و سلب اختیارات  مستبدانه اولیای دولت بشود.» البته بلافاصله شیخ فضل الله تاکید می کند که حدود قدرت و قانون گذاری توسط شرع مشخص شده و حکومت باید تابع نظرات دین اسلام باشد.2در جریان مبارزات انقلاب اسلامی نیز با توجه به قدرت استبدادی شاه، تلاش برای کنترل و مهار قدرت و پایبندی به قانون پیگیری می شد. بر این اساس بعد از انقلاب در قانون اساسی سعی شد تا تفکیک قوا، پاسخگو بودن نهادهای مختلف مانند دولت و مجلس به یکدیگر در آن گنجانده شود. از این رو می توانیم پاسخگو کردن و نهادینه کردن قدرت و خروج نظام سیاسی از جنبه شخصی و نهادینگی شکلی از نظام سیاسی را از جمله اهداف مشترک هر دو انقلاب بشماریم.

امام خمینی در این باره در جریان مبارزات بر علیه شاه گفته اند: «حکومت اسلامی استبدادی نیست که رئیس دولت آن مستبد و خود رای باشد؛ بلکه مشروطه است البته نه مشروطه به معنای متعارف که تصویب قانون تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد بلکه به معنی پیروی اداره کنندگان از مجموعه شروطی است که در قرآن و سنت پیامبر معین گشته است.»3هر چند هر دو انقلاب به دنبال پاسخگو کردن و کنترل قدرت بودند اما در زمان مشروطه به مرور بخشی از مشروطه خواهان بعد از حذف مشروعه خواهان بر خلاف اهداف اولیه تمایل  یافتند به جای اینکه ساماندهی وضعیت آشفته کشور را از طریق پاسخگو بودن قدرت دنبال کنند، با حمایت از ایجاد دیکتاتوری و ظهور فردی به منظور بهبود وضعیت کشور باشند. این مسئله موجب شد تا زمینه روی کار آمدن رضاخان و ایجاد دیکتاتوری و از بین رفتن مشروطه فراهم شود.

مرجع قانون گذاری

یکی از مسایلی که در هر دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مطرح شد، مرجع قانون گذاری بود. در واقع به دلیل اسلامی بودن ایران و استخراج قانونها از متون شرعی در زمان مشروطه، این سوال ایجاد شده بود که قانون گذاری مجلس در چه محدوده ای باید مقید شود. برای پاسخ به این سوال علمایی مانند شیخ فضل الله نوری که مدافع مشروطه مشروعه بودند و در آن زمان از سوی روشنفکران متهم به حمایت از استبداد می شدند اعلام کردند که نه تنها با مجلس مخالفت ندارند بلکه وجود آن را ضرورتی برای ایجاد نظم و کنترل قدرت می دانند با این حال آنها تاکید کردند که باید قانون گذاری در حدود شرع مقید باشد و نمایندگان مجلس باید از ورود به حدود شرع خودداری کنند.

هر دو انقلاب به دنبال استقلال سیاسی بودند اما تاریخ نشان داد که نظریه نیروی سوم در ایران کمکی به استقلال سیاسی ایران نکرد اما نظریه عدم وابستگی به شرق و غرب موجب شد تا جمهوری اسلامی بعد از استقرار با وجود حوادثی که در سطح بین الملل رخ داد، استقلال سیاسی اش را از دست ندهد.

در انقلاب اسلامی نیز امام خمینی حدود قانون گذاری را محدود به احکام ثانویه کردند. بر این اساس امام(ره) هر چند تاکید کردند شارع مقدس اسلام یگانه قوه قانون گذاری محسوب می شود اما با این حال در چارچوب احکام ثانویه  و به منظور حل مسایل جامعه اجازه قانون گذاری را دادند. از این رو مقایسه دو نظریه مشروطه مشروعه و گفتمان انقلاب اسلامی نشان می دهد که هر دو ضمن اینکه بر ضرورت قانون گذاری تاکید می کنند اما این مسئله را مقید به حدود شرعی کرده، به طوری که قانون گذار حق ندارد برخلاق احکام اولیه اسلام قانونی را به تصویب برساند.

نظارت بر قدرت

یکی از نقاط مشترکی که در هر دو انقلاب مشروطه مشروعه و انقلاب اسلامی دیده می شود، تلاش برای نظارت بر قدرت و مقید کردن قانون گذاری در چارچوب احکام اسلام است.

از این رو، با وجود اینکه ابتدا در قانون اساسی مشروطه درباره  نظارت بر قوانین حکمی وجود نداشت با اصرار شیخ فضل الله نوری در اصل دوم متمم قانون اساسی، نظارت پنج نفر از علما به منظور تطبیق مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام گنجانده شد.

در جمهوری اسلامی نیز تلاش شد تا با ایجاد نهاد شورای نگهبان قوه قانون گذاری در حدود شرع مقید شده و هم دستگاهی برای نظارت بر فرآیند قانون گذاری ایجاد شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 94، در رابطه با نظارت بر قانون اساسی آمده است: «کلیه  مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.» مقایسه این دو انقلاب نشان می دهد که با وجود اینکه توجه به قانون گذاری مدنظر هر دو بوده است اما با این حال تلاش شده تا دغدغه تعدی نکردن به احکام دینی در قانون گنجانده شود. با این حال در زمان مشروطه به دلیل سنگ اندازیهایی که از سوی جریانات سیاسی روشنکفر صورت گرفت این اصل  هیچ گاه اجرا نشد.

مبارزه استعمار

بسیاری از متفکران جنگهای روسیه و ایران را سرآغاز برخورد ایرانیها با غرب و شروع تجددگرایی در کشور عنوان کرده و تلاشهایی را که از زمان عباس میرزا تا زمان مشروطه صورت گرفته در این راستا تلقی کرده اند. با این حال شاید یکی از نکاتی که کمتر به آن توجه شده تلاش برای کسب استقلال سیاسی توسط ایرانیها است. در واقع بعد از اتمام جنگ ایران و روسیه، با ایجاد رقابت بین روسیه و انگلیس در کشورهای منطقه، استقلال سیاسی ایران به معنی واقعی کلمه از بین رفته بود. به طوری که پادشاهان قاجار نمی توانستند بدون مشورت دو دولت قراردادای منعقد کنند.

این مسئله موجب شده بود تا کسب استقلال سیاسی برای ایرانیها به یک آرمان تبدیل شود؛ از همین رو تلاشهایی را که برای ایجاد بانک ملی، کنترل گمرکات، در مجالس اول و دوم مشروطه صورت گرفت می توان در همین راستا تفسیر کرد. شیخ فضل الله نوری یکی از بزرگترین اعتراضاتی که به مشروطه خواهان داشت بی تفاوتی آنها نسبت به نفوذ انگلیس و روس در ایران بود. به طوری که وی همواره از خطر نفوذ این کشورها از طریق فرهنگی به کشور و از بین رفتن استقلال ایران هشدار می داد.

در انقلاب اسلامی نیز با توجه به وابستگی پهلوی اول و دوم به قدرتهای خارجی تلاش برای استقلال سیاسی به یکی از اهداف انقلابیون تبدیل شد. به طوری که امام خمینی(ره) از همان سال 1342 که نهضت اسلامی را پایه گذاری کرد، درکنار مبارزه با استبداد پهلوی، موضوع  استقلال سیاسی ایران و مبارزه با آمریکا را نیز دنبال می کرد. هر چند برای دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی کسب استقلال سیاسی هدف بود؛ اما این دو در عمل از دو تاکتیک متفاوت برای نیل به این هدف استفاده کردند. در انقلاب مشروطه، انقلابیون به دنبال «نیروی سوم» رفته و سعی می کردند تا با ایجاد رابطه با کشوری غیر از انگلیس و روسیه استقلال سیاسی ایران را تضمین کنند. اما جمهوری اسلامی با شعار «نه شرقی و نه غربی» و ایجاد خط مشی مستقلانه به دنبال کسب استقلال سیاسی بود.

هر دو انقلاب به دنبال استقلال سیاسی بودند اما تاریخ نشان داد که نظریه نیروی سوم در ایران کمکی به استقلال سیاسی ایران نکرد اما نظریه عدم وابستگی به شرق و غرب موجب شد تا جمهوری اسلامی بعد از استقرار با وجود حوادثی که در سطح بین الملل رخ داد، استقلال سیاسی اش را از دست ندهد.

فرجام سخن

مقایسه دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی نشان می دهد که هر دو انقلاب به دنبال کنترل قدرت بوده و تلاش می کردند تا به پاسخگو کردن و مقید کردن صاحبان قدرت، از استبداد جلوگیری کنند. با این حال انقلاب مشروطه به دلیل حوادث مختلف به سمتی رفت که این مسئله نه تنها محقق نشد بلکه پس از آن فرد دیکتاتوری مانند رضاخان به قدرت رسید. همچنین هر دو انقلاب ضمن درک اهمیت قانون گذاری بر اداره کشور، حدود قانون گذاری را مقید به حدود شرعی می دانستند. یکی دیگر از وجوه مشترک این دو انقلاب تلاش برای نظارت بر قدرت و قانون گذاری بود. از این رو نظارت علما بر قانون گذاری در مشروطه توسط مشروعه خواهان گنجانده شد. همچنین در جمهوری اسلامی نیز نهاد شورای نگهبان برای نظارت بر قدرت و رعایت  محدود شرعی در قانون گذاری گنجانده شد.

در نهایت می توان دستیابی به استقلال سیاسی به معنی واقعی کلمه را از اهداف هر دو انقلاب دانست شاید از همین رو بود که شیخ فضل الله نوری در آخرین ساعات عمر خود به قیمت تاکید بر استقلال سیاسی کشور و از دست دادن جان خود حاضر نشد پرچم کشور بیگانه ای را بر فراز خانه خود بیفرازد تابه مدعیان مشروطه نشان دهد که نظامی که با حمایت بیگانگان به پیروزی برسد حتی اگر مشروع هم باشد پایدار نخواهد ماند.


منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران