تبیان، دستیار زندگی
هو هو - چی چی دولت در کنار نگرانی احمدی نژاد را در عکس و مکث این هفته ببینید..
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

از گریه روحانی تا خیانت سیاسی /عکس و مکث

هو هو  - چی چی دولت در کنار  نگرانی احمدی نژاد را در عکس و مکث این هفته ببینید.

امیر رضوانی - بخش سیاست تبیان
عکس مکث شانزدهم مرداد

دارن برای مظلومیت بانک ها گریه می کنن

عکس مکث شانزدهم مرداد

خیانت سیاسی

عکس مکث شانزدهم مرداد

اینا سر اوناییه که بی مجوز خوندن

عکس مکث شانزدهم مرداد

هوهو  ?چی چی....

عکس مکث شانزدهم مرداد

بدون شرح!

عکس مکث شانزدهم مرداد

دالی...

عکس مکث شانزدهم مرداد

ای جانم

عکس مکث شانزدهم مرداد

چنان داره می زنه که یک ساله افتتاح شه

عکس مکث شانزدهم مرداد

خوشحاله می فهمی...

عکس مکث شانزدهم مرداد

همه اینا به کنار ،خانومه رو اون وسط

عکس مکث شانزدهم مرداد

انگار شطرنج اند ، سیاه و سفید

عکس مکث شانزدهم مرداد

ای خدا چیکار کنم رای امو پیدا کنم...

عکس مکث شانزدهم مرداد

چیه خوشکل ندیدید!