تبیان، دستیار زندگی
صبر *سعی کنید نیاز محتاج را، از چشمان او بخوانید تا از زبانش. *می توان فرزند را از والدین و والدین را از روی فرزند شناخت. وقتی در بخشش افراط کنی به تو نمی گویند: سخاوتمند. می گویند: ساده لوح و اگر تفریط کنی نسبت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندکی صبر


*سعی کنید نیاز محتاج را، از چشمان او بخوانید تا از زبانش.

*می توان فرزند را از والدین و والدین را از روی فرزند شناخت.

وقتی در بخشش افراط کنی به تو نمی گویند: سخاوتمند. می گویند: ساده لوح و اگر تفریط کنی نسبت های متعدّدی را به خود اختصاص داده ای.

*مردی که تمام و کمال مطیع همسرش باشد در واقع تکیه گاه او را از او گرفته.

*سخن ابلهان مانند ساز بادی می ماند که هرچه در آن بدمد گوش خراش تر می شود و سخن دانا ، همچون صدای جویبار. هر چه بیشتر بشنوی تشنه تر می شوی.

*آن که پول و رفاه بیش از حد دارد ،انگیزه تلاش را از دست داده و آن که بیش از حد فقیر باشد انگیزه ی حیات را.

*دوستی و صمیمیّت از نقطه ای آغاز می شود که نوشته شده صداقت.

*ازدواج یک دوستی عمیق است که عمق آن در زوج های مختلف متفاوت است.

*فرزندی که کمتر محبّت پدر و مادر را دیده برای پر کردن این خلاء به دنبال محبّت دیگران است.

*بیشتر اوقات، رویدادهای بزرگ از یک حادثه کوچک شروع شده است.

*آن که هیچ ندارد ولی اعتماد به نفس بالا دارد به همه چیز خواهد رسید و آن که همه چیز دارد امّا اعتماد به نفس کافی ندارد آن چه را هم که دارد، از دست می دهد.

اگر می خواهید فرزندی خلّاق و با اعتماد به نفس تربیّت کنید، محیط زندگی تان را از خنده و شادی پر کنید.

*در وجود هر یک از ما دو چیز وجوددارد که قادر به دروغ گفتن نیستند: چشمان و احساس ما.

*اگر می خواهی مورد احترام دیگران واقع شوی، خودت برای خود ارزش و احترام قایل شو.

*هیچ گاه از نداشتن ها و ناملایمات آه و ناله نکن چون ابزار بدبختی، از موجبات بدبختی است.

*یکی از بزرگ ترین رموز موفّقیّت آن است که بتوانی با افراد مختلف با علایق مختلف ارتباط برقرار کنی.

بزرگ ترین اشتباه زندگی ات را زمانی مرتکب می شوی که در اوج عصبانیّت قضاوت کنی و یا تصمیم بگیری.
*حال کمی مکث کنید و روی این جملات که مسلّماً خودتان هم به آن ایمان دارید، بیشتر فکر کنید.

منبع : مجله موفّقیّت