تبیان، دستیار زندگی
در بازی بین تیم ما ( آرژانتینوس) در مقابل چاكاریتا كه حالا پیچی اسكودرو و مونورودریگز در آن بازی می كردند ، ما برنده شدیم. چون در قسمت سمت چپ بهتر عمل كردیم. 11 نفر اصلی تیم ما عبارت بودند از : تروتا ، چایل، چاما، مونتانیا، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مارادونا فرشته نجات

در بازی بین تیم ما ( آرژانتینوس) در مقابل چاكاریتا كه حالا پیچی اسكودرو و مونورودریگز در آن بازی می كردند ، ما برنده شدیم. چون در قسمت سمت چپ بهتر عمل كردیم. 11 نفر اصلی تیم ما عبارت بودند از :

تروتا ، چایل، چاما، مونتانیا، لوسرو، دوره ، دالابوانا، مارادونا، اخه دا، كاریزو و دلگادو. از آن زمان در تیم سبولیتو خاطره های زیادی برای همیشه توی ذهنم باقی مونده. الان كه در طبقه بندی سن بازیكن ها قانون رعایت نمی شه، بازیكنان مسن تر در تركیب تیم های طبقه پائین تر قرار می گیرند. مثل برزیلی ها كه از بازیكنان سن بالا در تیم جوانان استفاده می كنند. اون موقع این اتفاق هم برای من افتاد ولی بر عكسش. موقعی كه فقط 12 سال داشتم یعنی 3 ماه كمتر از سن قانونی برای بازی در رده سنی خودم ، فرانسیس منو در روی نیمكت ذخیره می نشوند تا اگه اوضاع آن طور كه باید پیش نمی رفت و به ضرر تیم ما بود منو در تركیب تیم قرار بده. اولین بار در مقابل تیم راسینگ در زمین چاكاریتا این قضیه اتفاق افتاد، نیم ساعت به پایان وقت قانونی بازی مانده بود و بازی با نتیجه صفر به صفر جلو می رفت، فرانسیس مرا به داخل زمین فرستاد و دو گل زدم و بازی را بردیم. مربی تیم رقیب كه او را خوب می شناختم به فرانسیس نزدیك شد و ازش پرسید: چطور می تونی این پسر بچه را در طول بازی در بین ذخیره ها قرار بدی؟ مواظب باش، چون این پسر در آینده تبدیل به یك نابغه بزرگ فوتبال می شه. فرانسیس شناسنامه منو بهش نشان داد و حالا چیزی رو كه می دید باورش نمی شد. یك دفعه دیگر در مقابل تیم بوكا همین كار را انجام داد ، ولی این بار چون بچه ها منو می شناختند مربی اسممو عوض كرد و با اسم مونتانیا منو به داخل زمین فرستاد . بازی را دو بر سه عقب بودیم ، من وارد زمین شدم و تونستم یك گل بزنم و روی تیمشان حسابی فشار آوردیم تا بازی را به نتیجه مساوی كشاندیم ، مشكل از اینجا شروع شد كه همبازیهام مرا مورد تشویق قرار دادند و منو به دیه گو بزرگ صدا زدند تا اینكه مربی بوكا متوجه شد. به سمت فرانسیس رفت و بهش گفت: مارادونا را در مقابل من قرار دادی ؟ این دفعه شانس آوردی كه به بازی اعتراض نمی كنم. این پسر فوق العاده است.