تبیان، دستیار زندگی
در برخی از کشورها مثل آذربایجان، عرف این طور است که اگر خانه ای را اجاره کنیم در اغلب اوقات پول اجاره را معین می کنیم، ولی وقت را معین نمی کنیم. به عنوان مثال صاحب ملک می گوید من خانه را دویست منات اجاره می دهم هر مدت زمان می خواهی بمان. حکم شرعی آن
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حکم عدم تعیین وقت برای اجاره منزل

در برخی از کشورها مثل آذربایجان، عرف این طور است که اگر خانه ای را اجاره کنیم در اغلب اوقات  پول اجاره را معین می  کنیم، ولی وقت را معین نمی  کنیم. به عنوان مثال صاحب ملک می  گوید من خانه را دویست منات اجاره می  دهم هر مدت زمان می  خواهی بمان. حکم شرعی آن چیست؟

فرآوری: حجت السلام تیموری- بخش احکام اسلامی تبیان
اجاره مسکن

باید مدّت اجاره نیز معیّن شود، در غیر این صورت عقد اجاره صحیح نیست. و با بطلان اجاره، تصرف در خانه و مال الاجاره جایز نیست، مگر این که طرفین، جدای از عقد اجاره، راضی به تصرف دیگری در مال خود باشند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

 حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی):
در فرض سوال اجاره صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مد ظله العالی):
باید مدّت اجاره را نیز معیّن کنند، در غیر این صورت صحیح نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی(مد ظله العالی):
به طور کلی در عقد اجاره تعیین مدت اجاره لازم است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
اجار   مذکور باطل است و باید مدت معین شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی(مد ظله العالی):
اگر مدت اجاره را معلوم نکند، و بگوید هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده تومان است، اجاره صحیح نیست. و اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره داده، یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینى اجاره آن ماهى ده تومان است، در صورتى که ابتداى مدت اجاره معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.

خلاصه :

باید مدّت اجاره نیز معیّن شود، در غیر این صورت عقد اجاره صحیح نیست. و با بطلان اجاره، تصرف در خانه و مال الاجاره جایز نیست، مگر این که طرفین، جدای از عقد اجاره، راضی به تصرف دیگری در مال خود باشند.


منبع :
استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی(مد ظله العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.