تبیان، دستیار زندگی
شیعیان در معرفی جایگاه معنوی و الهی اهل بیت، نقش اساسی دارند. ضروری است که پیروان واقعی ائمه، حلقه اتصال آن ها با دیگر مردم باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وظایف شیعیان در گسترش نقش تربیتی ائمه

شیعیان در معرفی جایگاه معنوی و الهی اهل بیت، نقش اساسی دارند. ضروری است که پیروان واقعی ائمه، حلقه اتصال آن ها با دیگر مردم باشند.

فرآوری: محمدباعزم- بخش سیره و تاریخ معصومین تبیان
تربیت

شیعیان در معرفی جایگاه معنوی و الهی اهل بیت، نقش اساسی دارند. ضروری است که پیروان واقعی ائمه، حلقه اتصال آن ها با دیگر مردم باشند. از این رو اگر کسی از شیعیان در معرفی امامان معصوم به جامعه، درست عمل کرده، اجر گران سنگی دارد که آسمان ها با آن برابر نمی باشند و اگر به خطا رفته باشد، خسارت سنگینی دارد. ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز به این مورد، توجه کامل داشته و به شیعیان توصیه اکید فرموده اند:

ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبرو ریزی ما

معاویه بن وهب قال: قلت له کیف ینبغی لنا أن نصنع فیما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس، ممن لیسوا علی أمرنا؟ فقال: تنظرون إلی أئمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون، فوالله إنهم لیعودون مرضاهم، و یشهدون جنائزهم، و یقیمون الشهاده لهم و علیهم، و یؤدون الأمانه إلیهم. (1) درحدیث دیگر با همین سنداین مطلب نیزآمده است: ... وکونوا لنازینا ولاتکونوا علینا شینا.... (2)
معاویه به وهب می گوید: به امام صادق (علیه السلام) گفتم: چه نوع رفتاری شایسته است در معاشرت های خویش داشته باشیم، چه نسب به دوستان و هم عقیده های خود چه با سایرین که هم خط ما نیستند (اهل سنت)؟ فرمود: به امامان خویش که به آنان اقتدا می کنید بنگرید که هر چه ایشان می کنند بکنید: به خدا سوگند ایشان (ائمه علیهم السلام) بیمارانشان را عیادت کرده، به جنازه هایشان حاضر شده، و برای ایشان شهادت می دهند چه به نفعشان باشد یا به ضررشان، و امانت هایشان را به آنها مسترد می کنند. ای شیعیان، شما به ما منسوب هستید، پس مایه زینت ما باشید نه مایه آبرو ریزی ما.

مردمی که با هم زندگی می کنیم

آموزه های تربیتی مورد تاکید امامان معصوم در این روایات (که بسیار زیاد هستند) را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
الف. شیعیان باید در معاشرت با اهل سنت به ائمه اقتدا کنند.
ب. ائمه با اهل سنت معاشرت نیکو داشته اند.
ج. شیعیانی که در میان اهل سنت زندگی می کنند، باید در تمام امور اجتماعی آن ها شرکت داشته باشند و در این باره تفاوتی بین شیعه و اهل سنت قائل نشوند.

شیعیان در معرفی جایگاه معنوی و الهی اهل بیت، نقش اساسی دارند. ضروری است که پیروان واقعی ائمه، حلقه اتصال آن ها با دیگر مردم باشند.

د. شیعیان باید در جامعه اهل سنت، آن چنان زندگی کنند که در انجام امور خیر و نیکی و عبادت، سرآمد همه باشند تا جایی که اگر پرسش شود چه کسی بهترین است؟ مردم به او اشاره کنند.
ه. شیعیان باید با اعمال و رفتار خوب خود، موجب سرافرازی و فخر ائمه شوند.
و. شیعیان باید با رفتار خوب خود و پای بندی به دستورهای دین سبب شوند که دیگران به ائمه روی آورند و آن چنان عمل نکنند که دیگران از ائمه روی بر تابند و این مو ضوع سبب شود که نسبت به شناخت ائمه و معارف آن ها بیگانه بمانند.
ز. شیعیان اگر به این دستورها عمل کردند و با اهل سنت این گونه معاشرت نیکو داشتند، زمینه فراهم می شود که معارف اهل بیت، برای آن ها بیان شود. (3)


پی نوشت ها:
(1). وسائل الشیعه 8/ 398/ 15501 و 8/ 398/ 15500 و 8/ 400
(2).مشکاة الأنوار، ص 67
(3).درسنامه سیره معصومین علیهم السلام، ص79

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.