تبیان، دستیار زندگی
بارز ترین مشخصه نوآموز و دانش آموز ناتوان در یادگیری :تفاوت بین عملكرد و توانایی اوست....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افت تحصیلی

بارز ترین مشخصه نوآموز و دانش آموز ناتوان در یادگیری: تفاوت بین عملكرد و توانایی اوست. در دوره پیش دبستانی و پایه اول، كودكان اختلال یادگیری را: با ضعف در گفتار، ضعف در هماهنگی چشم و دست و ناتوانی در مهارت های ارتباطی نشان می دهند.

افت تحصیلی

در مقاله های قبل با مفهوم افت آشنایی پیدا کرده اید.

افت تحصیلی را به دو دسته تقسیم كردیم:

الف) افت تحصیلی آشكار (كمی): به تعداد آمار مردودی هر پایه و تكرار آن اطلاق می شود.
ب) افت تحصیلی پنهان (كیفی)

حال با دیگر علت های افت تحصیلی آشنا می شویم:

-  كم توانی ذهنی
-  نقص های جسمانی
-  نقص در خود باوری، عزت نفس و خودكارآمدی
-  اختلالات یادگیری
-  جو نامناسب و پر تنش خانوادگی
-  استرس و اضطراب

بارز ترین مشخصه نوآموز و دانش آموز ناتوان در یادگیری :تفاوت بین عملكرد و توانایی اوست.
در دوره پیش دبستانی و پایه اول، كودكان اختلال یادگیری را: با ضعف در گفتار، ضعف در هماهنگی چشم و دست و ناتوانی در مهارت های ارتباطی نشان می دهند.

انواع اختلالات یادگیری:

ریاضی، نوشتاری، خوانداری، ارتباطی

نقاشی درمانی، از روش های موثر در كمك به دانش آموزان است.
زمانی كه از دانش آموز خواسته می شود، نقاشی آزاد بكشد، در صورت احساس امنیت در كلاس و كارگاه نقاشی، درون خود را ذر معرض دید مربی خود قرار می دهد.

مربی هنر و تجسم فضایی، نقش مهمی در تشخیص زیر بنای ضعف و افت تحصیلی دانش آموزان دارد.
واقعی ترین چهره دانش آموزان، در كارگاه هنر تجلی می یابد.

ما معتقدیم: همه كودكان و نوجوانان می توانند موفق شوند اگر: با پذیرش دانش آموز و توجه به نقاط قوت او، و داشتن طرحی برای  تقویت عزت نفس، رشد خودكارآمدی، خویشتنداری و تاب آوری، هوش هیجانی و هوش شناختی، همگام با هم حركت كنند.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه:مرجان سلیمانیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی