تبیان، دستیار زندگی
پیام های کوتاه برای معلمان ارجمند در مورد نقش تربیتی آنان در مدرسه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پیام هایی برای معلمان

کم بودن آستانه تحمل برخی معلمان و واکنش شتاب زده در برابر پاره ای از رفتارهای دانش آموز که به اقتضای سن او صورت می گیرد، اثرات نامطلوبی ایجاد خواهد کرد.

پیامهایی برای معلمان

پیام های کوتاه برای معلمان ارجمند در مورد نقش تربیتی آنان در مدرسه:

1- مقایسه ی دانش آموز با دانش آموز غیر هم تراز.

2- ملامت و سرزنش دانش آموز در حضور دیگران.

3- تولید اضطراب و افسردگی در دانش آموزان به خاطر امتحان یا نمره و...

4- تحقیر دانش آموز.

5- تبعیض در محبت به دانش آموزان.

6- آموزش و نمره محوری محض در نگرش معلم و غفلت از دیگر ظرفیت های وجودی موثر در شخصیت دانش آموزان.

7- آموزش و نمره محوری محض در نگرش مدیر مدرسه نسبت به ارزیابی معلم.

8- زیاد بودن تعداد دانش آموزان کلاس و محروم شدن بعضی از آنان از توجه و اعتنای معلم.

9- فقدان وزانت و متانت در پوشش یا رفتار و کلام برخی معلمان.

10- کم بودن آستانه تحمل برخی معلمان و واکنش شتاب زده در برابر پاره ای از رفتارهای دانش آموز که به اقتضای سن او صورت می گیرد.

11- بی توجهی به ظرفیت دانش آموز.

12- غفلت از تفاوت های فردی دانش آموزان.

قلمرو اثرگذاری معلمان دل و جان شاگردان است، نه فقط محدوده جمجمه آنان.

برای یاددهی، بیش از آن که گوش به کار آید، چشم به کار می آید. ما چرا فقط شنیدنی ها را می گوییم و دیدنی ها و تجربه شدنی ها را نمی جوییم؟

خداوند برای فهماندن و فهمیدن، چندین حس در وجود آدمی نهاده است، اما شگفتا که ما گویی فقط حس شنوایی را به رسمیت می شناسیم.

تغافل یعنی بزرگ منشانه خود را به غفلت زدن؛ کاری که معلمان هنگام خطاهای کوچک شاگردان خوب، بلدند.

- کار معلم بریدن زنجیرهایی است که دانش آموزان را از رشد باز می دارد.

-رفتار معلم، تدریس بی کلام است.

- علم را می توان با زبان آموخت، ولی فضیلت را فقط با عمل.

-جسم را می توان با اجبار و الزام تسلیم کرد، ولی روح فقط با محبت همراه می شود.

-انضباط لازم است، ولی با رفتارمان آن را به دانش آموزان آموزش دهیم.

-در سرزمینی که معلمانش عزیزند و تناورانه می پرورند، چه باک از آسیب های فرهنگی؟

-وقتی می توان با یک رفتار خوب، ده ها پیام را منتقل کرد، چرا سعی کنیم با ده ها جمله، فقط یک پیام را منتقل کنیم؟

- معلم خوب، هر روز به تکالیف بچه ها سر می زند و معلم خوب تر به تکالیف خود.

-اگر قدرت نفوذ گفتار را به شمع تشبیه کنیم، قدرت نفوذ رفتار را باید به تابش آفتاب تشبیه کنیم.

مشکلات آموزشی

-معلمان اگر فقط درس تخصصی خود را آموزش دهند، پس چه کسی آداب زندگی را به دانش آموزان بیاموزد؟

-معلمی که خشم خویش را فرو می نشاند، درس هم زیستی می دهد.

-نشاط و شادابی بچه های کلاس بهترین گواه دل سوزی و تلاش معلم است.

-نپذیرفتن رفتارهای طبیعی و ذاتی بچه ها مقاومتی بی ثمر در نظام خلقت است.

-خارج قسمت کاری که معلمان در تعلیم و تربیت انجام می دهند، رستگاری آدم هاست.

- معلم پیام دانش آموزان را از نگاهشان می خواند.

- معلم در پی رسیدن به لحظه ای است که قلب ها با پیام نگاه او بتپند.

- موفقیت معلم را تنها در آینه شادابی و شکوفایی شاگردان می توان دید.

- معلم می داند که برای یادگیری، صدها نگاه شخصیت و رفتار او را هدف قرار می دهند.

- دانش آموزان برای تابلوهای دلشان از منش، آراستگی و متانت معلم تصویر برداری می کنند.

- وقتی معلم در بازی بچه ها و فعالیت جمعی آنان شرکت می کند. احساس بزرگی را به آنان هدیه می کند.

- معلم اول به مقبولیت می اندیشد و سپس تعلیم و تربیت را آغاز می کند.

- معلم محبت می کارد و مقبولیت درو می کند.

- حضور معلم در فعالیت های جمعی دانش آموزان از او نمی کاهد؛ به دانش آموزان می افزاید.

- از کتاب معلم، یک درس؛ از رفتار معلم، هزاران.

معلمان در همه حال معلم اند؛ در کلاس، در فراغت، در کوچه و در خیابان.

- معلم ها چشمی دارند برای گشودن و چشمی برای فرو بستن.

- دانش آموز تا احترام نبیند، درس را فرا نمی گیرد.

- مگر می توان عاشق بچه ها نبود و معلم بچه ها بود؟

- کلاس درس محلی است که در آن اخلاق و رفتار معلم، ضرب در تعداد بچه ها می شود.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مرجان سلیمانیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی