تبیان، دستیار زندگی
مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نظام جدیدی در ایران پی ریزی شد. این «نظام جدید اجتماعی ایران، نظامی اسلامی است. یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام... متعهد در برابر اسلام»، از این رو چنین نظامی شریعت اسلامی را محور امور می د
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجلس خبرگان رهبری چگونه تشکیل شد؟

مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، نظام جدیدی در ایران پی ریزی شد. این «نظام جدید اجتماعی ایران، نظامی اسلامی است. یا به تعبیر دیگر نظامی است مردمی بر پایه اسلام... متعهد در برابر اسلام»، از این رو چنین نظامی شریعت اسلامی را محور امور می داند یا به عبارت دیگر شریعت درون مایه و جوهره حکومت است.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
مجلس خبرگان رهبری چگونه تشکیل شد؟

نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در تاریخ 24 مرداد ماه 1362 با پیام حضرت امام خمینی تشکیل شد.

پس از به ثمر رسیدن انقلاب و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، اصل ولایت فقیه در سال 1358 در قانون اساسی گنجانده شد. مبتکرین و پیشنهاددهندگان این اصل ابتکار خاصی برای تعیین یا انتخاب رهبر پیش بینی کردند که بر طبق آن تعدادی از فقها که در زمینه مسائل فقهی و شرعی تخصص دارند به وسیله مردم انتخاب می شوند و مجمع یا مجلسی را تشکیل می دهند تا رهبر یا همان ولی فقیه که ولایت امر و عالی ترین سطح حاکمیت را اعمال می کند، انتخاب شود. تشکیل چنین مجمعی حتی برای انتخاب سلطان جامعه شیعی نیز سابقه نداشته است. با این حال جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 ضرورت تشکیل چنین مجلسی را که قبلاً مبانی نظری و فقهی آن تبیین و تأمین شده بود، آشکارا حس کرد.

در واقع اولین اقدام ضروری پس از انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی (اسلامی) تعیین خبرگان رهبری بود، زیرا خبرگان جانشین رهبری را تعیین می کند و نقش مهمی در مواقع خطیر و حساس به عهده دارد. به علاوه شرایط جسمی رهبر فقید انقلاب و تهدیدات داخلی و خارجی نیز ضرورت تسریع در تشکیل مجلس خبرگان رهبری را هویدا می کرد. این نگرانی و دغدغه در بین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز وجود داشت.

به عنوان نمونه شهید دکتر بهشتی در جلسه شصت و دوم این مجلس به هنگام شور در مورد اصل 111 قانون اساسی می گوید: «اصولاً اگر بخواهید این جامعه در این مسیری که در قانون اساسی تعیین شده است پیش برود... از اولین اقدامات تعیین خبرگان است برای اینکه شما اینجا نوشته اید: جانشین رهبر را خبرگان باید معین کند.»

به بیانی دیگر به دلیل اهمیت کارکرد خبرگان در قانون اساسی و با توجه به ملاحظات خاص دوران پس از انقلاب و نیاز فوری به تثبیت پایه های اصلی حاکمیت و شرایط خاص ناشی از مقابله و تهدید انقلاب اسلامی باعث شد پس از انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ملی انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شود و اعضای آن که از ویژگی آریستوکرات برخوردار بودند انتخاب و مجلس خبرگان رهبری عملاً در سال 1362 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری

انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در نوزدهم آذر سال 1361 همراه با انتخابات میان دوره ای مجلس شورای ملی (اسلامی) برگزار شد. شرکت مردم در این انتخابات با شور و شوق زیاد و گستردگی چشمگیری توأم شده بود و حتی در بسیاری از حوزه ها تعداد شرکت کنندگان بیش از رفراندوم جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 1358 بود.

حضور پرشکوه و چشمگیر مردم در اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری از آن رو واجد اهمیت بود که این مجلس با مهم ترین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبری مرتبط است و وجه تمایز نظام اسلامی از سایر نظام های جمهوری نیز قلمداد می شود، از این رو واجد اهمیت بود که این مجلس با مهم ترین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبری مرتبط است و وجه تمایز نظام اسلامی از سایر نظام های جمهوری اسلامی نیز قلمداد می شود، برای همین با توجه به تبلیغات وسیعی که علیه اصل ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی به عمل آمده بود، همه تحلیلگران و کنشگران عرصه سیاست جهانی در انتظار سنجش اقبال عمومی نسبت به اولین انتخابات خبرگان رهبری بودند که در نهایت با حضور زیاد مردم اعتبار و اقتدار حقانی نظام و حاکمیت در عرصه بین المللی تثبیت شد و وجهی از مشروعیت نظام که ساختی مردمی دارد، خود را در عرصه سیاست و معادلات آن ظاهر کرد.

در این انتخابات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران لیست مشترکی ارائه کردند و حزب جمهوری اسلامی نیز به همین لیست اکتفا کرد و نامزد مستقلی معرفی نکرد. فهرست مشترک جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز تهران برای استان تهران بدین شرح بود:

حضرات آیات: 1   علی مشکینی، 2   عبدالکریم موسوی اردبیلی، 3   سید علی خامنه ای، 4   اکبر هاشمی رفسنجانی، 5   محمد امامی کاشانی، 6   محمد محمدی گیلانی، 7   محمدباقر باقری کنی، 8   حسین راستی کاشانی، 9   غلامرضا رضوانی، 10   یوسف صانعی، 11   احمد آذری قمی، 12   سید محمدباقر اسدی خوانساری، 13   سید هادی خسروشاهی.

آقای سید مجید مهاجرانی (ایروانی) نیز فقط از سوی جامعه روحانیت مبارز تهران معرفی شده بود. در مرحله اول انتخابات به ترتیب حضرات آیات: 1   سید علی خامنه ای، 2   اکبر هاشمی رفسنجانی، 3   عبدالکریم موسوی اردبیلی، 4   علی مشکینی، 5   محمد امامی کاشانی، 6   محمد محمدی گیلانی، 7   یوسف صانعی، 8   محمدباقر باقری کنی، 9   سید محمدباقر اسدی خوانساری، 10   غلامرضا رضوانی، 11   احمد آذری قمی، 12   سید هادی خسروشاهی، 13   حسین راستی کاشانی اکثریت آرا را به دست آوردند و تعیین نفر چهاردهم به انتخابات میان دوره ای موکول شد. پس از تشکیل اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال 1362 آیت الله مشکینی با 45 رأی از 64 رأی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد، دیگر نامزدهای ریاست آیت الله آذری قمی 13 رأی و آیت الله خزعلی 6 رأی کسب کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی با 38 رأی نایب رئیس شد و دیگر نامزدهای نیابت آیت الله ربانی املشی 21 رأی و آیت الله یوسف صانعی 5 رأی کسب کردند. آیت الله مومن با 45 رأی منشی اول شد و آیت الله طاهری خرم آبادی با 37 رأی منشی دوم شدند. دیگر نامزدهای منشی هیئت رئیسه مجلس خبرگان حجج اسلام محمد موسوی خوئینی ها با 12 رأی، طاهر شمس 15 رأی، دستغیب 10 رأی و فهیم کرمانی 3 رأی به دست آوردند.

این نتایج در حالی به دست آمد که جامعه مدرسین قم آیت الله آذری قمی را برای ریاست خبرگان و آیت الله ربانی املشی را برای نیابت کاندیدا کرده بود که هیچ یک رأی نیاوردند. در هر صورت افتتاح مجلس خبرگان رهبری با قرائت پیام امام همراه بود و آیت الله مهدوی کنی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان نیز سخنرانی کرد و گزارشی ارائه داد. نکته درخور توجه در انتخابات هیئت رئیسه این است که در اولین انتخابات هیئت رئیسه گرایش های فکری نزدیک به جامعه روحانیت و حزب جمهوری اسلامی در بین مجتهدین خبرگان جایگاه و ریشه داشته است، به طوری که افراد نزدیک یا عضو رسمی این تشکل موفق به احراز سمت های هیئت رئیسه شدند و نامزدهای جامعه مدرسین رأی لازم را کسب نکردند.

شکل گیری این مجلس در حالی بود که انقلاب اسلامی شرایط حساس و بحرانی سال 1360 را پشت سر گذاشت و ثبات و پایداری نسبی داشت، اما هنوز درگیر جنگی ناخواسته بود. در آن شرایط تشکیل مجلس خبرگان رهبری با نقش تعیین کننده در تثبیت پایه های اسلامی و ایمانی نظام و با پشتوانه بیش از 18 میلیون رأی یکی از موفقیت های مهم جمهوری اسلامی به شمار می رفت، به گونه ای که امام خمینی(ره) پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان فرمودند: «انقلاب تثبیت شد... از آینده مطمئن شدم.»

آیین نامه و قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

پس از تعیین هیئت رئیسه، اولین اقدام مجلس خبرگان در آن سال ها تهیه و تصویب آیین نامه داخلی مجلس خبرگان بود. بر اساس اصل 111 قانون اساسی سال 1358 قبل از بازنگری مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می شود.

به هنگام تدوین آیین نامه مجلس خبرگان در جلسه اول این سئوال مطرح شد که آیا خبرگان می تواند در دوره های بعد آیین نامه بنویسد یا فقط در اجلاس اول ممکن است؟ همین سئوال موجب شد تا نایب رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری طی یک استفسار از شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر اصول قانون اساسی را به عهده دارد درخواست کند تا نظریه تفسیری خود را راجع به اصل 111 قانون اساسی اعلام کنند.

شورای نگهبان نیز در پاسخ به این سئوال اعلام کرد تعیین مقررات تشکیل خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسی که می بایست در اولین جلسه به عمل آید، مربوط به دستور اولین اجلاسیه است. بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است. همچنین بر طبق اصل 108 قانون اساسی وظیفه تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره به عهده فقهای اولین شورای نگهبان است که با اکثریت آرای آنان تصویب می شود. در همین راستا اولین قانون انتخابات تعداد و شرایط خبرگان را با الهام از روایت یعقوب بن شیث از امام صادق(ع) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین رهبری برای پیشگیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی ایران و ضمانت تداوم حرکت شرعیه بر اساس ولایت فقیه جهت اجرای اصل 107 و 108 قانون اساسی در تاریخ 10/7/1359 تدوین و تنظیم و برای تصویب تقدیم امام خمینی(ره) شد. برخی از مواد این قانون اصلاح شد که آخرین اصلاحیه آن در جلسات 24 و 25 تیر 1369 به عمل آمد.

همچنین در اولین دوره و اجلاس اول خبرگان در سال 1362 اعضای کمیسیون برای تهیه آیین نامه داخلی و مقررات اجرای اصل 111 انتخاب شدند و طی این مدت کمیسیون های آیین نامه داخلی و تدوین مقررات اجرای اصل 111 قانون اساسی گزارش خود را به جلسه عمومی خبرگان تقدیم کردند و مورد بحث و بررسی خبرگان قرار گرفت. در این اجلاس آیین نامه داخلی و مقررات اجرای اصل 111 تصویب شد و هیئتی طبق مقررات اجرای اصل 111 مصوب خبرگان برای بررسی و مشورت مقام رهبری در صورت نیاز در امور مربوطه انتخاب شد. بدین سان مجلس خبرگان رهبری شکل گرفت و به استحکام و پایداری رکن مهم نظام سیاسی جمهوری اسلامی که همان رهبر جامعه اسلامی است کمک و مساعدت زیادی کرد. این مجلس بر طبق آیین نامه داخلی خود موظف است حداقل هر سال یک اجلاس داشته باشد، بدین منظور مجلس خبرگان هر ساله اجلاسی تشکیل می دهد و در باره موضوعات مهم و اساسی راجع به حوزه وظیفه و صلاحیت خود بحث و بررسی می کند.

قائم مقام رهبری

یکی از اقدامات مهم خبرگان رهبری در سال های آغازین حیات آن تعیین و انتخاب قائم مقام رهبری بود. ملاحظات خاص مربوط به وضعیت جسمانی و بیماری امام، جنگ تحمیلی، تهدیدات و مقابله های خارجی، برخی تحرکات داخلی توسط گروه های مخالف و موسوم به منافقین و ترورهایی که در سال های اول انقلاب اتفاق افتاده بود خبرگان را به آینده نگری واداشت، از این رو خبرگان اقدام به انتخاب و معرفی قائم مقام رهبری کرد. خبرگان قصد داشت با تعیین قائم مقام رهبری پایه های نظام را در شرایط آن زمان مستحکم تر کند و در صورتی که حادثه ای برای رهبر فقید انقلاب اسلامی پیش آمد سریعاً این خلأ را جبران و از فترت و سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود، زیرا کشور نیز هنوز درگیر جنگی ناخواسته و تحمیلی بود و در شرایط جنگ و اضطراری آنچه اهمیت مضاعف دارد حفظ عناصر اقتدار و امنیت مجموعه حاکمیت سیاسی است، اما قبل از رحلت امام به دلایلی قائم مقام رهبری عزل و خبرگان پس از آن کسی را به عنوان قائم مقام رهبری معرفی نکرد. ساز و کار خبرگان برای جلوگیری از فترت پس از فوت رهبر جامعه اسلامی و به منظور آمادگی در انتخاب رهبر جدید تشکیل کمیسیونی مرکب از پانزده عضو نمایندگان خبرگان بود تا در باره همه مسائل مربوط تحقیق کند و راجع به همه کسانی که صلاحیت رهبری دارند بررسی به عمل آورد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود.

فارغ از علل و زمینه های سیاسی و تاریخی انتخاب و عزل قائم مقام رهبری می توان این پدیده را با الگوهای حقوقی تطبیق داد و تحلیل کرد. بر اساس اصل 107 قانون اساسی سال 1358، قبل از بازنگری که ملاک عمل و صلاحیت خبرگان رهبری بوده است، صلاحیت خبرگان انتخاب و معرفی رهبر واحد یا شورای رهبری است و از آنجا که قانون اساسی اختیار تعیین قائم مقام رهبری را برای خبرگان در نظر نگرفته بود و اصل نیز عدم صلاحیت همه نهادهای سیاسی و حقوقی است مگر آنکه صلاحیتی به موجب قانون برای آنها شناسایی یا تفویض شده باشد، از این رو جنبه قانونی اقدام خبرگان رهبری در انتخاب و معرفی قائم مقام رهبری محل تأمل و تردید قرار داشت. شاید همین امر و ملاحظات سیاسی دیگر و از آن جمله اعلام بعدی امام که با تعیین قائم مقامی مخالف بوده اند، باعث شد خبرگان از تبدیل شدن انتخاب قائم مقام رهبری به یک سنت و عرف سیاسی جلوگیری کند.

انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر

بر اساس قانون اساسی سال 1358 برای تعیین رهبر جمهوری اسلامی ایران سه روش پیش بینی شده بود:

1   پذیرفته شدن یکی از فقهای واجد شرایط به مرجعیت و رهبری از طرف اکثریت قاطع مردم

2   انتخاب یک مرجع به عنوان رهبر از سوی خبرگان رهبری

3   انتخاب سه یا پنج مرجع به عنوان اعضای شورای رهبری توسط خبرگان رهبری

طبق قانون اساسی سال 1358 روش اول یعنی پذیرفته شدن یک مرجع توسط اکثریت قاطع مردم اولویت داشت و در صورت تحقق آن نوبت به انتخاب توسط خبرگان نمی رسید. این ترتیب در بازنگری سال 1368 قانون اساسی تغییر کرد. شرط مرجعیت در مورد رهبر انتخاب از طریق پذیرفته شدن از سوی اکثریت قاطع مردم و انتخاب به شیوه شورای رهبری حذف شد. در نتیجه انتخاب رهبر در روش دوم به انتخاب یک مجتهد واجد شرایط از سوی خبرگان رهبری منحصر شد.

بر این مبنا خبرگان پس از ارتحال امام خمینی در سال 1368 بی درنگ و بدون فوت وقت و بر اساس صلاحیتی که به موجب اصل 107 قانون اساسی دارا بود و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در اصول 5 و 109 آیت الله خامنه ای را رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و به مردم معرفی کرد.

از نظر تاریخی مهم ترین کارکرد عینی و عملی این مجلس انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی بوده است. تصمیم گیری سریع، مناسب و متأملانه در انتخاب رهبر جدید موجب استمرار حرکت و نهضت امام خمینی شد و در ضمن اهمیت، جایگاه و نقش حیاتی این مجلس را در ساختار سیاسی و تصمیمات مهم بر همگان آشکار کرد.


منبع: سایت خبرگزاری فارس