تبیان، دستیار زندگی
حركت یك جسم در راستای قائم ( عمود بر سطح زمین ) و در نزدیكی زمین كه فقط تحت تأثیر نیروی وزن جسم می باشد را سقوط آزاد می گوئیم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سقوط آزاد

حركت یك جسم در راستای قائم ( عمود بر سطح زمین ) و در نزدیكی زمین كه فقط تحت تأثیر نیروی وزن جسم می باشد را سقوط آزاد می گوئیم.

سقوط آزاد

سقوط آزاد یكی از مثال های واقعی و متداول برای حركت با شتاب ثابت می باشد. یعنی سقوط آزاد حركت یك جسم در راستای عمود بر زمین با شتاب ثابت است. شتاب جسم برابر شتاب گرانشی محل بوده كه آن را با علامت g نمایش می دهیم. مقدار شتاب گرانشی حدود 8/9 متر بر مجذور ثانیه  می باشد ولی برای سادگی و سریعتر حل كردن مسائل مقدار آن را برابر 10 متر بر مجذور ثانیه فرض می كنیم.

حركت جسم در راستای قائم می تواند به دو صورت انجام شود:

1- حركت در امتداد قائم به سمت پائین . 2- حركت در امتداد قائم به سمت بالا

نكته 1) شتاب در سقوط آزاد را شتاب گرانش محل می گوئیم و از مشخصات فیزیكی سیاره ای كه سقوط در مجاور آن انجام می شود می باشد.

نكته 2) شتاب گرانشی محل به جرم جسم و جنس و شكل و حجم جسم بستگی ندارد.

نكته 3) بردار شتاب گرانشی همواره در راستای قائم و به طرف پائین است و در تمام مدت حركت چه جسم به سمت بالا برود و چه جسم به سمت پائین بیاید اندازه و جهت آن ثابت است.

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع دوم متوسطه به خوبی می توانند با سقوط آزاد و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان