تبیان، دستیار زندگی
در تاریخ ۱۹ اسفند ۶۳، اعلان ازدواج رجوى با همسر فرد دوم سازمان (ابریشمچى) توجه بسیارى را به این حادثه معطوف ساخت. مرکزیت سازمان در بیانیه خود کوشید تا اعضا و هواداران را براى جاانداختن شکل نوین رهبرى آماده سازد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج تشکیلاتی مسعود رجوی و مریم عضدانلو + عکس

در تاریخ 19 اسفند 63، اعلان ازدواج رجوى با همسر فرد دوم سازمان (ابریشمچى) توجه بسیارى را به این حادثه معطوف ساخت. مرکزیت سازمان در بیانیه خود کوشید تا اعضا و هواداران را براى جاانداختن شکل نوین رهبرى آماده سازد.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
ازدواج تشکیلاتی مسعود رجوی و مریم عضدانلو

بسم الله الرحمن الرحیم

در مسیر خدا و خلق، با اختیار و رضای خاطر، ضرورت ایدئولوژیک و تشکیلاتی و مشیت انقلاب نوین مردم ایران که مظهر مشیت الهی است پذیرفته و با مراعات سیره ی نبوی و سلسله مراتب شرع محمدی تصمیم به ازدواج گرفتیم و بشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا

بیانیه اعلان ازدواج رجوی با همسر

دوم سازمان

در اواخر سال 63 رجوى پیش  بینى کرد که کادرهاى اصلى گروه دیر یا زود به این جمع  بندى مى  رسند که اقدامات، تاکتیک  ها و سیاست  هاى وى با ناکامى روبرو شده و ضایعات سنگینى بر پیکر سازمان وارد آمده است.

رهبرى سازمان پى برد که عدم تحقق هدف  هاى استراتژیک باعث بروز تردید در خط   مشى و درستى تاکتیک  هاى رهبرى شده و مقدمه بحران سیاسى، تشکیلاتى و رشد تضادهاى درونى را فراهم خواهد ساخت. از این رو براى گریز از بحران، اقدام به تغییر ماهیّت تشکیلات و روابط تشکیلاتى نمود و کوشید تحت عنوان «انقلاب نوین ایدئولوژیک»، در واقع با «رهبرسازى» بر بن  بست پدید آمده غلبه کند.

در تاریخ 19 اسفند 63، اعلان ازدواج رجوى با همسر فرد دوم سازمان (ابریشمچى) توجه بسیارى را به این حادثه معطوف ساخت. مرکزیت سازمان در بیانیه خود کوشید تا اعضا و هواداران را براى جاانداختن شکل نوین رهبرى آماده سازد.


منبع: خبرگزاری فارس