تبیان، دستیار زندگی
دوستی داشتم که هر هفته یک شعار به خصوص برای خودش داشت، آن را با خط خوش می نوشت و به تابلویی در جلوی چشمش آویزان می کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جملاتی برای زندگی زیبا

دوستی داشتم که هر هفته یک شعار به خصوص برای خودش داشت، آن را با خط خوش می نوشت و به تابلویی در جلوی چشمش آویزان می کرد.

فرآوری: زینب عشقی - بخش زیبایی تبیان

کارهایی که قرار بود در طول هفته انجام دهد، تلفن هایی که باید می زد و...و یک شعار برای هر هفته.
شعاری که زندگی را برایش زیباتر می کرد، شعاری که باعث می شد فکر کند، قدر لحظه ها و ثانیه های زندگی را بیشتر بداند، بدون جهت عصبی نشود، نا شکری نکند و از زندگی و هدیه های خدا لذت ببرد.

جملاتی برای زندگی زیبا

* وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملكرد خود فكر می كنند، نه رفتار و عملكرد شما
* سخت كوشی هرگز كسی را نكشته است، آن كه انسان را از بین می برد، نگرانی است.
*اگر همان كاری را انجام دهید كه همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید كه همیشه می گرفتید
* افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند
* پیش از آنكه پاسخی بدهی با یك نفر مشورت كن ولی پیش از آنكه تصمیم بگیری با چند نفر
* كار بزرگ وجود ندارد، به شرطی كه آن را به كارهای كوچكتر تقسیم كنیم
* كارتان را آغاز كنید، توانایی انجامش بدنبال می آید
* انسان همان می شود كه اغلب به آن فكر می كند
* همواره بیاد داشته باشید آخرین كلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
* تنها راهی كه به شكست می انجامد، تلاش نكردن است
* دشوارترین قدم، همان قدم اول است

شما هم می توانید برای خودتان یکی از این تابلو ها تهیه کنید و شعار های زندگیتان را روی آن قرار دهید تا خیلی چیزهای مهم زندگی، یادتان نرود

* عمر شما از زمانی شروع می شود كه اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید
* آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاك بیرون آورده باشد
* وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است كه شما چیز زیادی از آن نخواسته اید
* در اندیشه آنچه كرده ای مباش، در اندیشه آنچه نكرده ای باش
* امروز، اولین روز از بقیة عمر شماست
* برای كسی كه آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست
* امید، درمانی است كه شفا نمی دهد، ولی كمك می كند تا درد را تحمل كنیم
 * بجای آنكه به تاریكی لعنت فرستید، یك شمع روشن كنید
 * آنچه شما درباره خود فكرمی كنید، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است كه دیگران درباره شما دارند
* هركس، آنچه را كه دلش خواست بگوید، آنچه را كه دلش نمی خواهد می شنود
* اگر هرروز راهت را عوض كنی، هرگز به مقصد نخواهی رسید
* صاحب اراده، فقط پیش مرگ زانو می زند، وآن هم در تمام عمر، بیش از یك مرتبه نیست
* وقتی شخصی گمان كرد كه دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد، باید تابوت خود را آماده كند
 * كسانی كه در انتظار زمان نشسته اند، آنرا از دست خواهند داد
* كسی كه در آفتاب زحمت كشیده، حق دارد در سایه استراحت كند
* بهتر است دوباره سئوال كنی، تا اینكه یكبار راه را اشتباه بروی
* آنقدر شكست خوردن را تجربه كنید تا راه شكست دادن را بیاموزید
* اگر خود را برای آینده آماده نسازید، بزودی متوجه خواهید شد كه متعلق به گذشته هستید
* خودتان را به زحمت نیندازید كه از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید، سعی كنید از خودتان بهتر شوید
* خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد، ولی آن را داخل لانه اش نمی اندازد
* درباره درخت، بر اساس میوه اش قضاوت كنید، نه بر اساس برگهایش
* انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند كه خیال می كند دیگران را فریب داده است
 * كسی كه دوبار از روی یك سنگ بلغزد، شایسته است كه هر دو پایش بشكند
* هركه با بدان نشیند، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد، به طریقت ایشان متهم گردد
* كسی كه به امید شانس نشسته باشد، سالها قبل مرده است
 *اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید، آنها جلوی شما را خواهند گرفت
* اینكه ما گمان می كنیم بعضی چیزها محال است، بیشتر برای آن است كه برای خود عذری آورده باشیم.
شما هم می توانید برای خودتان یکی از این تابلو ها تهیه کنید و شعار های زندگیتان را روی آن قرار دهید تا خیلی چیزهای مهم زندگی، یادتان نرود.

جملاتی برای زندگی زیبا


منبع: توت،کوچولو

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.