تبیان، دستیار زندگی
مرد جوانی آخرین روزهای دانشگاه را سپری می کرد و بزودی فارغ التحصیل می شد. چندین ماه بود که یک اتومبیل اسپورت بسیار زیبا چشمش را گرفته بود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قدر داشته هایمان را بدانیم

راستی ما تاکنون چند بار خود را از نعمات خداوند محروم کرده ایم، فقط به این خاطر که ظاهر امر آن طور که ما انتظارداشته ایم، نبوده است؟!

 قدر داشته هایمان را بدانیم

مرد جوانی آخرین روزهای دانشگاه را سپری می کرد و بزودی فارغ التحصیل می شد. چندین ماه بود که یک اتومبیل اسپورت بسیار زیبا چشمش را گرفته بود.

از آنجایی که می دانست پدرش به راحتی قدرت خرید آن ماشین را دارد، به او گفت که داشتن این اتومبیل همه آروزی اوست. با نزدیک شدن به روز فارغ التحصیلی، مرد جوان دائماً به دنبال علائمی حاکی از خرید ماشین بود.

بالاخره در صبح روز فارغ التحصیلی، پدرش او را به اتاق خود فراخواند و به او گفت که چقدر از داشتن چنین فرزندی به خود می بالد و چقدر او را دوست دارد، سپس هدیه ای را که بسیار زیبا پیچیده بود به دستش داد. مرد جوان کنجکاو، و البته با نوعی احساس ناامیدی، هدیه را که یک انجیل جلد چرمی بود، باز کرد.

با دیدن هدیه، از کوره در رفت، صدایش را بلند کرد و با عصبانیت گفت: " با این همه پولی که داری فقط یک انجیل به من می دهی؟" و مانند گردبادی خشمگین خانه را ترک گفت و انجیل مقدس را در آنجا باقی گذاشت.

 قدر داشته هایمان را بدانیم

سال های بسیاری گذشت و مرد جوان موفقیت های بسیاری در راه تجارت کسب کرد. یک روز تلگرامی با این مضمون دریافت کرد مبنی بر اینکه پدرش در گذشته و همه دارایی خود را به او واگذار کرده است و او باید هر چه زودتر به خانه پدری رفته و به امور رسیدگی کند، پدری که از روز صبح بعد از فارغ التحصیلی ندیده بود! وقتی به خانه پدری رسید، ناگهان غم و پشیمانی بر دلش نشست. به بررسی اوراق بهادار پدر پرداخت و در میان آن ها انجیلی را که او آن را سال ها پیش باقی گذاشته بود، پیدا کرد.

وی در حالی که قطرات اشک به روی گونه هایش سرازیر شده بود کتاب مقدس را باز کرد و به ورق زدن پرداخت و هنگامی که مشغول خواندن آیه های آن بود، ناگهان یک سوییچ اتومبیل که در پاکتی در پشت آن قرار داشت به زمین افتاد. روی آن نام طرف معامله نوشته شده بود و این نام مالک اتومبیل اسپورت مورد علاقه او بود. همچنین روی آن تاریخ روز فارغ التحصیلی او و این لغات درج شده بود: " به طور کامل پرداخت گردید."


راستی ما تاکنون چند بار خود را از نعمات خداوند محروم کرده ایم، فقط به این خاطر که ظاهر امر آن طور که ما انتظارداشته ایم، نبوده است؟!

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تنظیم: نیلوفر یاقوتی