تبیان، دستیار زندگی
در حقیقت بانک ها با این کار ضمن اینکه رسالت قانونی خود را برای صیانت از اموال مشتری متوفی تا تعیین تکلیف دادگاه انجام می دهند، سود بی دردسر و بی زحمتی هم برای خودشان دست وپا کرده اند که ظاهرا هیچ معارض و منتقدی هم ندارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بانک ها چگونه با پول اموات کاسبی می کنند؟!

در حقیقت بانک ها با این کار ضمن اینکه رسالت قانونی خود را برای صیانت از اموال مشتری متوفی تا تعیین تکلیف دادگاه انجام می دهند، سود بی دردسر و بی زحمتی هم برای خودشان دست وپا کرده اند که ظاهرا هیچ معارض و منتقدی هم ندارد.

بخش اقتصاد تبیان

پول اموات


وکالت عام بانک ها از مشتریان
قراردادهای بانک ها با مشتریان آن قدر بند و تبصره دارد که اغلب افراد حوصله یا مجال خواندن آن را ندارند درحالی که در قالب همین بند و تبصره ها، مشتریان اجازه های گوناگونی به بانک می دهند و دستشان را برای اقداماتی در شرایط خاص باز می گذارند. تغییر نوع حساب بانکی افراد هم باید با پرکردن فرم های مخصوص و امضاشدن آنها توسط صاحب حساب انجام شود؛ ازاین رو بانک نمی تواند اقدامی برای مسدودکردن حساب یا تغییر نوع آن انجام دهد اما بانک پس از تأیید فوت مشتری می تواند موجودی حساب او را به سرفصل بستانکاران موقت منتقل کند تا وضعیت وراث مشخص شود. در فرم هایی که هنگام افتتاح حساب بانکی توسط مشتریان تکمیل می شود، بانک از سوی فرد وکالت عام پیدا می کند تا در چنین شرایطی از سوی مشتری تصمیم بگیرد و بر همین اساس و طبق مقررات جاری نظام بانکداری، سپرده به سرفصل جداگانه ای منتقل می شود.در این فرایند بانک ها با اموال اموات کاسبی می کنند.
مجوز بانک مرکزی نیاز است
نظام بانکداری مقررات متعددی دارد و آیین نامه های زیادی نیز در مباحث مختلف از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ می شود. گرچه بانک ها به دفعات نشان داده اند که راه دورزدن هر قانون و آیین نامه ای را به خوبی پیدا می کنند تا نتیجه همه امور را به آنچه خود می خواهند تغییر دهند اما بخشی از سوءاستفاده بانک ها نیز به دلیل ناآگاهی مشتریان اتفاق می افتد.
  بهانه بانک هایی که حساب فرد متوفی را به سرفصل بستانکاران منتقل می کنند، این است که تا پیش از مشخص شدن حکم دادگاه درباره ورثه، دست کسی به آن حساب نرسد اما برای اینکه به آن سود نپردازند، باید دلیل داشته باشند و کارشان با مجوز بانک مرکزی باشد. با وجود این، ممکن است یک بانک برای اینکه سود نپردازد، حساب مشتریان متوفی را بدون هیچ مجوزی به سرفصل بستانکاران ببرد و این کار هم با ناآگاهی مشتریان یا پیگیری نکردن آنها، مشکلی برای بانک ایجاد نمی کند اما ورثه می توانند، شاکی شوند و سود سپرده را از بانک مطالبه کنند.


منبع: خبر انلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .