تبیان، دستیار زندگی
با هماهنگی های روابط عمومی موسسه تبیان، در آخرین روز از ماه مبارک رمضان، یکی از فعالترین معرفین طرح ملی همسان گزینی تبیان، مهمان ویژه برنامه شبکه اول سیما با نام «شهر باران» بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

واسطه تبیانی در «شهرباران»

با هماهنگی های روابط عمومی موسسه تبیان، در آخرین روز از ماه مبارک رمضان، یکی از فعالترین معرفین طرح ملی همسان گزینی تبیان، مهمان ویژه برنامه شبکه اول سیما با نام «شهر باران» بود.

هومن بهلولی- روابط عمومی

سرکار خانم پور کاظمی، معرف طرح ملی همسان گزینی
با هماهنگی های روابط عمومی موسسه تبیان، در آخرین روز از ماه مبارک رمضان، یکی از فعالترین معرفین طرح ملی همسان گزینی تبیان، مهمان ویژه برنامه شبکه اول سیما با نام «شهر باران» بود.

به گزارش روابط عمومی، سرکار خانم پورکاظمی که همراه با مادر خود که سابقه بیست ساله در وساطت امر خیر دارند، در برنامه «شهر باران» حضور پیدا کرده بوده و در گفتگویی صمیمی پاسخگوی سوالات مجری برنامه بودند و روند معرفی طرح ملی همسان گزینی را به اختصار تشریح کردند.

شما می توانید فیلم این گفتگو را از طریق آدرس های ذیل مشاهده کنید:

http://film.tebyan.net/film/179619

http://film.tebyan.net/film/179621