تبیان، دستیار زندگی
«بی خوابی» بعد از 3 روز نمایش در یك سینما 70 هزار تومان فروخت. فروش روزانه ی فیلم های ایرانی و خارجی نمایش اول تهران، تا تاریخ 31 ، مرداد ماه اعلام شد. به گزارش ایسنا، «دیوانه از قفس پرید» بعد از 30 روز نمایش در 13 سینما ف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش از فروش سینماهای تهران


«بی خوابی» بعد از 3 روز نمایش در یك سینما 70 هزار تومان فروخت.

فروش روزانه ی فیلم های ایرانی و خارجی نمایش اول تهران، تا تاریخ 31 ، مرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایسنا، «دیوانه از قفس پرید» بعد از 30 روز نمایش در 13 سینما فروشی معادل 143 میلیون تومان داشت.

«غوغا» به كارگردانی سعید سهیلی بعد از 3 روز نمایش در 14 سینما ،  8 میلیون و 570 هزار تومان فروش داشت.

«فرش باد» به كارگردانی كمال تبریزی بعد از 37 روز نمایش در 10 سینما ، 83 میلیون تومان فروخت.

«رؤیای جوانی» به كارگردانی نادر مقدس بعد از 3 روز نمایش در 14 سینما ،  فروشی معادل 6 میلیون تومان داشت.

«عروس خوشقدم»، به كارگردانی كاظم راست گفتار بعد از 57 روز نمایش در 14 سینما 346 میلیون تومان فروخت.

فیلم های خارجی این دوره عبارت اند از: «پیشگویی مرد شاهپركی» كه بعد از 48 روز نمایش در یك سینما 10 میلیون تومان،«بی خوابی» بعد از 3 روز نمایش در یك سینما 70 هزار تومان ، «جنگاور» بعد از 3 روز نمایش در 4 سینما 807 هزار تومان و «مشكلات خانوادگی» بعد از 29 روز نمایش در یك سینما 3 میلیون و 410 هزار تومان فروش كردند.

پرفروش ترین فیلم «دیوانه از قفس پرید» و پر فروشترین فیلم این دوره «عروس خوش قدم» و 985 هزار و 597 نفر در این دوره به سینما رفتند.

پرفروش ترین سینماها به ترتیب ممتاز، درجه یك و دو عبارتند از: آفریقا، آستارا، میلاد.