تبیان، دستیار زندگی
مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر نکات مهمی را بیان فرمودند؛ نکاتی که بی تردید می توان از آن به نقشه راه نظام یاد کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : حسین خسروی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقشه راه نظام در چند دقیقه!

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر نکات مهمی را بیان فرمودند؛ نکاتی که بی تردید می توان از آن به نقشه راه نظام یاد کرد.

حسین خسروی - سردبیر تبیان

رهبری

آقایان غبطه بخورید!

فرمایشات معظم له مملو از تذکرات اساسی به مسئولان نظام بود. تذکراتی گاه صریح و روشن و گاه در فرامتن بیانات. اینکه ایشان ابتدای فرمایشات شان را با غبطه خوردن به حال مردم روزه دار و معنویتی که در میان مردم حاکم است آغاز فرمودند و با بیان مصادیق مختلف -و نه موارد کلی-  آن را تثبیت کردند و در پایان تذکراتی بسیار صریح و کم سابقه به مسئولین در همه ی سطوح دادند نشان از همبستگی معنایی هر دو خطبه داشت. به بیان دیگر هر دو خطبه مملو از نکات کلیدی بود که به صورت فشرده بیان شد و به نظر نگارنده، معظم له در خطبه ی اول بذری را کاشتند که در خطبه ی دوم به ثمر نشست.

رهبر انقلاب: مردم در مسابقه ی معنویت گوی سبقت را ربوده اند و به خوبی وارد این میدان شده اند و اینک این توقع از مسئولین وجود دارد تا نشان دهند ایشان نیز در این میدان حضور دارند. این کار با جلوگیری از مانور تجمل گرایی و دوری از روحیه ی اشرافیت از یکسو و مبارزه با مفاسدی که ولو اندک اینک عیان شده است عملی خواهد شد.

گویی رهبر انقلاب همگان و خصوصاً مسئولین را به شاه کلید مهمی توجه دادند که یقیناً یکی از راهبردهای کلیدی نظام است: معنویت. تاکید به معنویت در فرمایشات متعدد رهبری سابقه دارد و ایشان همیشه مسئولین را به این مهم توجه داده اند اما این بار تاکید معظم له رنگ و بوی مطالبه داشت! رهبری در خطبه ی نخست مصادیقی از وجود معنویت در میان طبقات مختلف مردم را در ماه مبارک رمضان بر شمردند که غبطه ی ایشان را بر انگیخته است. اگر دقت کنیم تمامی این مصادیق هوشمندانه انتخاب شده و حاکی از حرکت های خودجوش مردمی است که می توان آن را مسئولیت پذیری معنوی مردم نامید.

فیش ها، افطاری ها، و استحکام درونی نظام

اشاره ی این بار رهبری به حضور مردم در راهپیمایی روز قدس  -اگرچه از آرمان های اساسی انقلاب است و مردم روزه دار هر ساله به خوبی بدان توجه داشته اند- تا حد زیادی از جنبه ی همین مسئولیت پذیری معنوی مردم بود: حضور میلیونی مردم روزه دار سراسر کشور در گرما و حرارت طاقت فرسایی که افراد حتی برای امر شخصی خود از آن دوری می کنند! نباید فراموش کرد که قاطبه ی مسئولین کشور در این امر با مردم شریک بودند و همگی با همین شرایط در این راهپیمایی مهم حضور داشتند.  اما اینکه گفته شد تاکید ایشان بر معنویت جنبه ی مطالبه گری داشت از دل مصادیق دیگری که اشاره فرمودند بر می آید:

اول: افطاری های مردمی آن هم در پایتخت کشور که رهبری را تحت تاثیر علاقه مردم به معنویت قرار داده و از سال های دیگر نیز بیشتر و حتی همه گیر شده است در مقابل افطاری های مصرفانه ای که گاهی از سوی بعضی دستگاه های مسئول کشور نه به فقرا که به کسانی که مستحق افطاری دادن هم نیستند.

دوم: کوچه گردان های عاشق  به عنوان حرکت هایی کاملاً خودجوش برای مبارزه با فقر و توجه به مستمندان در مقابل اشاره ایشان به مستی اشرافی گری و آسیب های آن از سوی عده ی معدودی از مسئولینی که در نگاه کلان همگی نسبت به این مسئله مهم مسئولیت دارند!

سوم: طبابت صلواتی بعضی پزشکان در مقابل برداشت های نامشروع و حرام همان عده ی معدود از مسئولینی که اتفاقاً توقع ایثار و گذشت از ایشان بیشتر است!

معظم له با این قید که حتی اگر قانونی باشد، آن را سوء استفاده از قانون و خلاف دانستند. ایشان مجازات عزل و بازگرداندن اموال بیت المال را اولین کار در ازاء چنین عمل حرامی معرفی کردند

به اعتقاد نگارنده بیان این سه مصداق از سوی رهبر معظم انقلاب به انضمام سایر مصادیق از جمله جزء خوانی های قرآن کریم در محافل مختلف و مشاهد مشرفه و نیز اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان که غالباً خودجوش و مردمی انجام می شود در کنار فرمایشات صریح معظم له در خصوص مسائل اخیر کشور از جمله مسئله ی فیش های حقوقی و برداشت های نامتعارف عده ای اندک از مسئولین یک پیام روشن و صریح دارد: مردم در مسابقه ی معنویت گوی سبقت را ربوده اند و به خوبی وارد این میدان شده اند و اینک این توقع از مسئولین وجود دارد تا نشان دهند ایشان نیز در این میدان حضور دارند. این کار با جلوگیری از مانور تجمل گرایی و دوری از روحیه ی اشرافیت از یکسو و مبارزه با مفاسدی که ولو اندک اینک عیان شده است عملی خواهد شد.

فتوایی صریح

رهبری همچنین در خطبه های عید سعید فطر در جایگاه مرجعیت عالیقدر شیعه این بار فتوایی صریح صادر کردند: حرمت برداشت های نامتعارف بعضی مسئولین. این مسئله جای تامل بسیاری دارد و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود چرا که شاید تا امروز به این صراحت چنین فتوایی از ایشان صادر نشده بود. اهمیت موضوع آنجا بیشتر می شود که بعضاً گفته شده که این فیش های حقوقی خلاف قانون نبوده است در حالی که معظم له با این قید که حتی اگر قانونی باشد، آن را سوء استفاده از قانون و خلاف دانستند. فتوا به اینجا ختم نشد بلکه ایشان مجازات عزل و بازگرداندن اموال بیت المال را اولین کار در ازاء چنین عمل حرامی معرفی کردند.

در کنار لزوم هوشیاری در قبال شیطنت دشمن اینک نظام باید از لوث افرادی که لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت ها را ندارند پاک شود. این خواسته ی رهبری و مردم است و اگر چنین نشود به فرموده ایشان موجب از بین رفتن اعتماد مردم می شود. متقابلاً چنانچه مسئولین امر دنبال موضوع را بگیرند به اعتماد مردم اضافه خواهد شد و این یکی از گام های استحکام ساخت درونی نظام است. به بیان دیگر می توان گفت رهبری معظم انقلاب در واقع فراخوانی برای تقویت استحکام درونی نظام توسط مسئولین و مردم صادر کردند که با بهره مندی از معنویت و در نتیجه جلب رحمت الهی که همان بعد معنوی آرمان انقلاب اسلامی است محقق خواهد شد.