تبیان، دستیار زندگی
كتاب «سینمای عباس كیارستمی» نوشته روبرت صافاریان توسط انتشارات روزنه منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سینمای کیارستمی کتاب شد

كتاب «سینمای عباس كیارستمی» نوشته روبرت صافاریان توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
سینمای کیارستمی کتاب شد

كتاب «سینمای عباس كیارستمی» نوشته روبرت صافاریان به تازگی توسط انتشارات روزنه منتشر  و  طراحی جلد این کتاب توسط بزرگمهر حسین پور انجام شده است.

صافاریان در این اثر، در 3 بخش نزدیک 4 دهه فعالیت فیلمسازی عباس کیارستمی را بررسی کرده است. بخش نخست کتاب به فعالیت های این فیلمساز نام آشنای ایرانی در دوره پیش از انقلاب اختصاص داشته و در آن جای ویژه ای به دو فیلم مسافر و گزارش داده شده است.

بخش دوّم کتاب عمدتاً به آثار موفق این فیلمساز در جشنواره های جهانی تحت عنوان عمومی چهارگانه «زندگی ادامه دارد» پرداخته و در بخش سوّم کارهای تجربی تر فیلمساز مانند ده و شیرین و همین طور فیلم هایی که فیلمساز در خارج از کشور ساخته مانند کپی برابر اصل، مورد بررسی قرار گرفته اند. فصل پایانی هم کوششی برای جمع بندی شخصیت هنری و سینمایی کیارستمی به عنوان پست مدرنیستی سنت گرا است.

نویسنده در این کتاب در سه بخش نزدیک چهار دهه فعالیت فیلمسازی عباس کیارستمی را بررسی کرده است.

در مقدمه کتاب آمده است: وقتی درباره فیلمسازی می نویسی که بیش از چهل سال فیلم ساخته است و عنوان کتاب، گویای این است که از زاویه نگره مولف به موضوعت می نگری. فیلم ها در ارتباط با هم و به عنوان اجزای به هم پیوسته متنی واحد دیده می شوند. آن عباس کیارستمی که نان و کوچه را ساخت همان عباس کیارستمی است که مثل یک عاشق را ساخته است، همان آدم است و در عین حال آن آدم نیست. آن چه در کارش تداوم داشته و باعث می شود کیارستمی نان و کوچه را در شیرین یا ده یا مثل یک عاشق نیز بازبشناسیم و آن چه عوض شده است و چه بسا صدوهشتاد درجه، هم به سن مربوط است، همه به انباشت تجربه مشخص فیلمسازی، هم به شرایط بیرونی و تصادف هایی که او را برده اند به جاهایی که شاید نمی خواسته و هم تصمیمات آگاهانه ای که فیلمساز گرفته برای ادامه مسیر. این مسیر پُرپیچ وخم واقعیتی است که می توان نامش را تکامل و پختگی گذاشت، آن را سقوط و انحطاط نام داد، یا صرفاً، فارغ از ارزشگذاری، دگرگونی اش خواند.


منبع: مهر