تبیان، دستیار زندگی
ویل راجرز فرمانده ناو آمریكایی وینسنس كه در 12 تیر 67 فرمان آتش را به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران صادر كرد مدت ها بعد اعتراف كرد كه ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران به دستور مقامات ارشد ارتش آمریكا بوده و او اراده ای در این كار نداشته است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویل راجرز: ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران به دستور مقامات ارشد ارتش آمریكا بود

ویل راجرز" فرمانده ناو آمریكایی "وینسنس" كه در 12 تیر 67 فرمان آتش را به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران صادر كرد مدت ها بعد اعتراف كرد كه ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران به دستور مقامات ارشد ارتش آمریكا بوده و او اراده ای در این كار نداشته است.

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
ویل راجرز: ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران به دستور مقامات ارشد ارتش آمریكا بود

"ویل راجرز" فرمانده ناو آمریكایی "وینسنس" كه در 12 تیر 67 فرمان آتش را به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران صادر كرد مدت ها بعد اعتراف كرد كه حمله به هواپیمای مسافربری ایران با دستور مستقیم مقامات آمریكایی صورت گرفته است.

پس از ماجرای سقوط هواپیمای ایران، دختر ویل راجرز، فرمانده ناو آمریكایی به دلیل اقدام پدرش خودكشی كرد. پس از این اقدام، ویل راجرز گفت كه ساقط كردن هواپیمای مسافربری ایران به دستور مقامات ارشد ارتش آمریكا بوده و او اراده ای در این كار نداشته است.


منبع: سایت مرکز اناد انقلاب اسلامی( برگرفته از كتاب "شلیك كن و فراموش كن")