تبیان، دستیار زندگی
در طول تاریخ ایران شاید کمتر وزیری به اندازه میرزا تقی خان امیرکبیر، برای شاه مملکت نامه نوشته باشد. برای او که پرورش یافته دستگاه دیوانسالاری بود و زیر دست قائم مقام فراهانی با امور دیوانی و کشوری آشنا شده بود، گویا نگاشتن بسیار آسان تر از سخن گفتن بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

علم پروری ناصرالدین  شاه حاصل تربیت امیرکبیر بود

در طول تاریخ ایران شاید کمتر وزیری به اندازه میرزا تقی خان امیرکبیر، برای شاه مملکت نامه نوشته باشد. برای او که پرورش یافته دستگاه دیوانسالاری بود و زیر دست قائم مقام فراهانی با امور دیوانی و کشوری آشنا شده بود، گویا نگاشتن بسیار آسان تر از سخن گفتن بود....

بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
علم‌پروری ناصرالدین ‌شاه حاصل تربیت امیرکبیر بود

نامه های امیر پر بود از بشیر و نذیرهای هر روز به شاه

این بود که کلام خود را بی پروا به قلم می آورد و تقدیم شاه می کرد. نامه هایش پر بود از بشیر و نذیرهای هر روزه به شاه و ریز اموری که به زعم وی شاه باید می دانست و شاید ترجیح می داد نداند؛ چراکه گاهی ندانستن انگار سلب مسئولیت می آورد و آسایش بیشتر. به نظر می رسد اما امیر با نامه هایش گاه از ناصرالدین  شاه سلب آسایش می کرد و او را مجبور به حکومت: «... گیرم من ناخوش، یا مردم فدای خاک پای همایون، شما باید سلطنت بکنید یا نه؟ اگر شما باید سلطنت بکنید، بسم الله، چرا طفره می زنید؟... هر روز از حال شهر چرا خبردار نمی شوید که چه واقع می شود، و بعد از استحضار چه حکم می فرمایند؟ از درخانه و مردم و اوضاع ولایات چه خبر می شود و چه حکم می فرمایند؟... بنده ناخوشم و گیرم هیچ خوب نشدم؛ شما نباید دست از کار خود بردارید یا دائم محتاج به وجود یک بنده ای باشید. اگرچه جسارت است اما ناچار عرض کردم.»

«امیرکبیر و ناصرالدین  شاه» آخرین دستاورد سید علی آل داود در زمینه پژوهش تخصصی وی یعنی امیرکبیر است و حاصل تجمیع دو اثر پیشین این پژوهشگر، «نامه های امیرکبیر همراه با رساله نوادرالامیر» و «اسناد و نامه های امیرکبیر». با وجودی که در این کتاب با نامه ها و اسناد بیشتری - نسبت به دو اثر پیشین - از امیر مواجه می شویم به گفته آل داود اما این باز هم همه داستان نیست و «هنوز هم در آرشیوها و مخازن سازمان های مختلف، به ویژه در کاخ گلستان و وزارت امور خارجه اسناد متعدد و پراکنده ای از امیرکبیر در دست است» که با وجود کوشش های فراوان دسترسی به آن های برای وی مقدور نشده است. در ادامه با او درباره این اثر و نیز برآیند وی از ابعاد مختلف شخصیت امیرکبیر در خلال این اسناد به گفت وگو نشسته ایم.

تفاوت کتاب «امیرکبیر و ناصرالدین  شاه» با آثار دیگر در این زمینه مثل کتاب فریدون آدمیت و عباس اقبال در چیست. با توجه به اینکه در کتاب های یادشده هم نویسندگان سعی کرده اند پژوهش خود را با ارائه اسناد مربوط به امیرکبیر مستند کنند؟


 
 این کتاب به دلیل جمع آوری همه اسناد موجود در بایگانی های مختلف درباره امیرکبیر، کتابی مهم در این زمینه است. من در این کتاب کوشیده ام، برای ارائه چهره ای واقعی از امیرکبیر، اسناد را آن گونه که هست ارائه دهم. البته خود نیز تفسیری مختصر و گاهی تجزیه تحلیلی ارائه کرده ام؛ اما مثلاً کتاب آدمیت کتابی تحلیلی راجع به امیرکبیر و بخش عمده آن نظریات شخصی نویسنده بر پایه استنباط های به  دست آمده از کتب تاریخی و اسناد مربوط به امیرکبیر است. ایشان همه را با دقت خوانده است و بر اساس فلسفه سیاسی و تاریخی خود، آن ها را تفسیر و نظریاتی را ابراز کرده که طبعاً نظریات خود او درباره امیرکبیر است. اشکال کار آدمیت این است که برخی اوقات منابع اسناد را ذکر نکرده یا گاهی برخی از اسناد را ناقص آورده است؛ مثلاً در چاپ اخیر کتاب خود عنوان کرده که 316 نامه جدید از امیرکبیر به دست آورده است. من تا ایشان زنده بودند چندین بار خواستم اسناد این 316 نامه را از ایشان بگیرم؛ اما متأسفانه موفق نشدم. خود ایشان هم در چاپ آخر کتاب خود تنها از 5-4 نامه این مجموعه استفاده کرده است؛ چراکه بیشتر می خواسته جنبه مثبت شخصیت امیر را به نحو اتم و اکمل نشان دهد. هرچند امیرکبیر شخصیت ممتازی است ولی ممکن است به عنوان یک سیاستمدار ضعف هایی هم داشته باشد؛ حتی المقدور آدمیت کوشیده این ضعف ها را بپوشاند. با این همه نباید این نکته را از نظر دور داشت که آدمیت در آن دوره خاص تاریخی، یعنی از میانه دوره قاجار تا آخر مشروطیت و پایان سلسله قاجار در تاریخ نگاری ایران متخصص تراز اول بوده است. ما فرد دیگری را مثل او نداریم که آن قدر در تاریخ این دوره تحقیق کرده باشد. عباس اقبال آشتیانی نیز کتابی درباره امیرکبیر نوشته است که هرچند کامل نیست ولی آن هم بر اساس اسناد و مدارک، شخصیت امیر را به نوعی تفسیر و تحلیل کرده است. افراد دیگری نیز در این زمینه کتاب نوشته اند؛ اما کتاب های اصلی راجع به امیرکبیر همین دو کتاب است و کتاب های دیگر بیشتر ریزه خوار خوان این دو کتاب اند.

در مقدمه کتاب عنوان کرده اید که اگرچه «نثر امیر در این نامه ها همانند نثر قائم مقام ساده و بی تکلف است، اما نوشته های او برخلاف آثار قائم مقام ارزش ادبی چندانی ندارد و نفوذ زبان ترکی... در آن مشهود است»؛ علاوه  بر آن گاهی امیر نیز همچون قائم مقام نامه هایش را با بیتی شعر آغاز کرده است؛ ولی جدای از موارد خاص، نامه های امیر برخلاف نامه های قائم مقام بسیار موجز و غالباً عاری از پیرایه های ادبی است مثل این نامه که خطاب به ناصرالدین  شاه می نویسد: «هو؛ قربان خاک پای همایونت شوم. دست خط همایون زیارت شد. چون زیاد حال نداشتم از آن جهت زیاده جسارت نورزید. باقی الامر همایون.»، با توجه به جایگاه مشابه این دو در دستگاه حکومت و نیز این نکته که به  هر روی امیر دست پروده قائم  مقام بود، علت این تفاوت را در چه می دانید؟

دغدغه اجتماعی، اصلاح و پیشرفت مملکت در امیرکبیر بسیار بیشتر از قائم مقام وجود داشت. امیر برای پیشبرد امور مردم تمام توان فکری، علایق و توانایی هایی خود را مصروف کارهای سیاسی و اجتماعی می کرد، اما در قائم مقام چنین دغدغه ای را سراغ نداریم که مثلاً از عقب افتادگی اقتصادی و اجتماعی کشور در رنج باشد؛ چراکه او در شرایطی صدارت عظمی را برعهده داشت که ایران از روسیه شکست خورده بود؛ بنابراین دغدغه اصلی او بیشتر نجات کشور بود. قائم مقام مجال ورود به مسائل اقتصادی، اجتماعی و شیوه زندگی مردم را نداشت؛ درحالی که امیرکبیر روی جزءجزء امور کشورداری نظر داشت؛ بنابراین برخلاف قائم مقام، برای تسریع در امور می کوشید به جای زیبا نوشتن، اصل مطلب را در نامه هایش بیان کند.

در ایام صدارت میرزا آقاخان نوری، دوگوبینو دبیر اول سفارت فرانسه، از او به عنوان فردی باهوش نام می برد و درباره اش می نویسد: «فقط چند ساعت در اوایل صبحدم می خوابد و سراسر روز و تقریباً تمام شب کار می کند. می خواهد همه  چیز را... زیر نظر داشته باشد...» یا ابراهیم تیموری درباره میرزا آقاخان می گوید: «میرزا آقاخان نوری را غالباً نوکر انگلیس و عامل بیگانه می شمارند، درحالی که شاید هیچ  یک از صدراعظم های دوران قاجاریه به اندازه او با انگلیسی ها مخالفت نکرده است.» برخی مورخان نیز آزادسازی مناطق جنوب و خلیج فارس از دست انگیس - پس از قرارداد 1273 قمری/ 1857 میلادی پاریس - و نیز پذیرش تابعیت ایران توسط نماینده ایران در هرات، یعنی سلطان احمدشاه را تدبیر میرزا آقاخان نوری می دانند. به نظر شما آیا امیرکبیر تنها رجل برجسته آن دوران بود و آیا  رجالی چون آقاخان نوری و... در ذیل شخصیت امیر گم نشده و گاه مورد اجحاف قرار نگرفته اند؟

البته سیاستمداران برجسته ای در این دوره وجود داشتند. میرزا آقاخان نوری، خلف امیرکبیر که گفته می شود یکی از مشوقان ناصرالدین  شاه در قتل او بود نیز مردی بزرگ و سیاستمداری برجسته بود، منتها اشتباهی که برخی از سیاستمداران ما از دوره آشنایی ایران با تمدن غربی مرتکب شدند این بود که فکر می کردند برای حفظ کشور و به دست آوردن بخشی از منافعی که مستحقمان است، باید به جای درگیری با قدرت های مسلط جهان، با آن ها سازش کنیم و اوامر آن ها را حتی المقدور بپذیریم. میرزا آقاخان نیز از همین دسته بود؛ ولی واقعیت این است که او فردی بی کفایت نبود، تنها فکر می کرد شاید از این راه می تواند بخشی از منافع کشور را تأمین کند. این سیاست تا عصر پهلوی ادامه داشت؛ اما با سیاست ملی افرادی چون امیرکبیر و مصدق بسیار متفاوت بود.

اشخاص برجسته دیگری نیز وجود داشتند، اما شخصیت آن ها در پرتو شخصیت امیر مجهول مانده است؛ چراکه آن ها مانند امیر آن قدر شخصیت جامعی نداشتند که همزمان بتوانند مسائل سیاست خارجی، سیاست داخلی، اجتماعی، اقتصادی و... را در نظر بگیرند. بسیاری از حکایت هایی که امروزه از امیر نقل می شود گویای میزان توجه او به همه مسائلی بود که شاید هیچ  کس از آن ها خبر نداشت. این نشان دهنده طرز فکر بنیادی امیر است که متأسفانه در اکثر سیاستمداران دوره قاجار یافت نمی شود.

در نامه ها و اسنادی که از امیر منتشر کرده اید، در یکی دو جا به بابیه اشاره شده، مثلاً در نامه ای که امیر به ظفرالدوله می نویسد: «... مبادا اهمال و غفلتی درباره ملامحمدعلی ملعون اتفاق افتد که مجال فرار و فرصت استخلاص پیدا نماید...» مسئله بابیه و سرکوب بی قید و شرط آن توسط امیرکبیر از جمله مهم ترین مسائل دوره صدارت اوست و این اتفاقاً انتقادی است که برخی مورخان به امیر وارد می کنند. با توجه به اینکه سال ها درباره امیر پژوهش کرده اید، علت این شدت عمل را در چه می دانید؟
 
در سال های اخیر، کتابی معتبر نوشته و به فارسی ترجمه شده که عالمانه به امیر تاخته و یکی از مسائلی هم که مورد نقد قرار داده همین سرکوب بابیه است. نویسنده در این کتاب از نهضت بابیه به عنوان نهضتی مترقی و علیه سلطنت یاد کرده و امیر را به خاطر سرکوب آن مورد نقد قرار داده است، ولی به نظر من فارغ از مسائل دینی، بابی ها در آن زمان فتنه ای را در مملکت ایجاد کرده و در حال تجزیه کشور بودند. هر یک از آن ها به جایی وصل بودند و مسلماً اگر پیروز می شدند ایران همان زمان تجزیه شده بود. امیرکبیر با درایت توانست آن شورش را سرکوب کند و جلوی تجزیه کشور را بگیرد.

آیا تغییر مناسبات میان شاه و امیر، در سیر نامه های رد و بدل شده میان این دو قابل مشاهده است؟

بله، از برخی نامه ها چنین برمی آید که امیر به پایان کار خویش نزدیک شده است، مثلاً در نامه ای از ناصرالدین  شاه، امیرکبیر می فهمد که این لحن، لحن تعارف است و شاه تحت فشار آن را نوشته است و وی پاسخ می دهد که من آماده ام، آماده کشته شدن. منتقدان و دشمنان امیر و آن هایی که علیه او فتنه می کردند، می گفتند امیر همه کارهای سلطنت را قبضه کرده و ممکن است اصل مقام سلطنت را نیز از میان بردارد. به همین دلیل ناصرالدین  شاه به تدریج اختیارات مختلف را از او گرفت تا جایی که امیرکبیر در یکی از نامه های خود به شاه می گوید: بسیار خوب اشکالی ندارد من در هر آنچه شما می گویید دخالت می کنم. امیر در مقابل ناصرالدین  شاه خیلی کوتاه آمد و به عقیده من این کوتاه آمدن نه برای حفظ جان که برای حفظ کشور و هدر نرفتن زحماتش در راه اصلاح امور مملکت بود.

بیشترین انتقادی که از سوی مخالفان امیر می شد در مورد غرور، خشم و استبداد رأی او بوده است، مثلاٌ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ در این باره می نویسد: «افسوس که نخوت و غرورش از اوج علوی به حضیض سفلی رسانید و به واسطه سرکشی از نور رحمانی آیه فاخرج منها فانک رجیم شنید.»

در یکی از حکایاتی که در کتابتان آورده اید، امیر در برخورد با میرزایی که در بیابان جبه نپوشیده بود _ امیر دستور داده بود که نویسندگان حتماً در هر حال جبه و روپوش گیرند _ «حکم کرد که در سر او کلاه نمد گذاشته و رسوایش ساختند و قدغن کرد تا چندی لباس محترمانه نپوشد...» علاوه بر این برخوردهای شدید این چنینی، از برخی از نامه های امیر به شاه که آشکارا به او دستور می دهد نیز جسارت و غروری که به وی نسبت داده اند تا حدی مستفاد می شود: «... ترکیب غریبی شنیدم که می خواهید از این دروازه شهر بروید از دروازه دیگر بیرون آیید. راستش حرکت درستی نیست...» یا «... آقا محمدحسن را به حضور همایون فرستادم و عرضی به توسط او خاک پای همایون کرده ام. اگر قرق باشد هم ان شاءالله احضار خواهند فرمود تا عرض را حضور همایون معروض دارد. امیدوار است که از همان قرار ان شاءالله حکم خواهند فرمود.» یعنی حتی در اینجا به طور ضمنی به شاه امر می کند که همان گونه بشود که او خواسته است.

امیر چاره ای جز این نداشت، در جامعه ای کاملاً استبدادزده با پادشاهی مستبد و یک مشت رجال چاپلوس که همه گفته ها و اعمال شاه را تأیید می کردند، باید این گونه رفتار می کرد. اگر مدام می خواست با آن ها بحث کند وقت را از دست می داد و در آخر هم به نتیجه نمی رسید؛ پس ناچار با خشونت و تندی خیلی از کارها را از آن ها می خواست. در یک جامعه استبدادزده وقتی همه مردم متملق اند اگر کسی بخواهد دم از اصلاحات بزند حداقل در اوایل، چاره ای ندارد جز اینکه کمی با خشونت و تندی کار را پیش ببرد، اگر نه باید آن قدر تحمل کند که توده مردم روشن شوند و هیچ معلوم نیست این فرایند چند قرن طول بکشد.

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، منتقد امیرکبیر و فرزند قاتل او، امیر را به حسن صباح شبیه دانسته و می نویسد: «همانا کفایت و حدت نظر و دقت خیال و نفوذ تدبیرش چون حسن صباح بود که به دوا دعوی وزارت داشت و آخر به خیالات بلندتر که فوق رتبه او بود...»  به نظر من از نظر علایق ملی، دلسوزی و ایستادگی با دکتر مصدق قابل مقایسه است. آن ها هر دو اعتقادات مذهبی کاملی داشتند و واقعاً ایران دوست و در فکر توده مردم و ضعفا بودند.

علت نوشتن هر روزه نامه های امیر به شاه چه بود؟

علتش این بود که از شاه مسئولیت می خواست و قصد داشت او را تربیت کند. او هر روز به شاه می گفت که باید چه کار کند و روز بعد می پرسید کارهای دیروز چه شد. گاهی برخی انتقاد می کنند که او شاه را تربیت می کرد که حکومت استبدادی را رونق دهد، این سخن درستی نیست؛ چراکه در آن زمان در کشور زمینه مشروطه وجود نداشت؛ بنابراین بهترین راه حل در جهت اصلاح امور، پرورش پادشاهی باکفایت و درس خوانده بود.

امیر را در تربیت ناصرالدین  شاه موفق می دانید؟

بله، علیرغم اینکه خودش از بین رفت. در بین پادشاهان ایران، ناصرالدین  شاه نسبتاً یکی از باسوادترین و برجسته ترین هاست. او چندین سال شب ها از ساعت 12 تا 1 زبان فرانسه می خواند، فرانسه را به خوبی صحبت می کرد و برای علم آموزی وقت می گذاشت. این ها نتیجه تربیت های امیرکبیر بود. ناصرالدین  شاه علایق ملی داشت که این علایق را امیرکبیر در او ایجاد کرده بود، درحالیکه شاهان دیگر قاجار در بهترین حالت در فکر جنگاوری و پیروزی بودند. ناصرالدین  شاه صاحب تألیف بود. او ده جلد خاطرات مفصل نوشته است که اگر چاپ شود حدود 30 جلد کتاب قطع وزیری 500-400 صفحه ای را دربر می گیرد. امیرکبیر تأثیر خود را هم بر ناصرالدین  شاه و هم بر تاریخ ایران برجای گذاشت و بدون تردید، علم پروری ناصرالدین  شاه و علایق ملی او حاصل تربیت امیرکبیر بود.

پس چگونه شد که این پادشاه دست آموز، رأی به کشتن امیر داد؟

به عقیده من با وجودی که پیرامون ناصرالدین  شاه پر بود از جاسوسان و مخالفان امیرکبیر ازجمله میرزا آقاخان نوری، مهد علیا، اعتمادالسلطنه و... وی در برابر قتل امیرکبیر بسیار مقاومت کرد و اجازه داد سه سال و اندی با قدرت به او زور بگوید و صدارت کند. مخالفان امیر مدام در گوش شاه جوان می خواندند که امیر را برکنار کند و از میان ببرد. ناصرالدین  شاه با توجه به این مقاومت سه  ساله قابل نکوهش نیست. شاید اگر امیر دست هر کس دیگری می افتاد - مثل محمدشاه که قائم مقام را یکساله از پا درآورد - خیلی زودتر از این ها از بین می رفت.

با توجه به اسناد و نامه های امیر، به نظرتان چه انتقادی بر منش سیاسی او وارد است؟

به نظرم امیر می توانست با دیپلماسی بیشتری با مخالفان خود تعامل کند. او بر سر عقاید خود سرسخت بود و از آن ها کوتاه نمی آمد. زمانی ناصرالدین  شاه که جوانی 19 ساله بود، داخل کاخ می چرخید و با تفنگ پرنده می زد، مهد علیا نیز از پنجره اتاق خود که طبقه دوم کاخ بود بیرون را تماشا می کرد، در همین حال امیر وارد شد و دید ناصرالدین  شاه تفنگ در دست دارد، تعظیم کرد و گفت: من یک پیشنهاد خوب برایتان دارم که هم خودتان راحت شوید هم من و هم کشور ایران، پیشنهادم این است که به عنوانی که دارید پرنده می زنید اشتباهی یک تیر به مادرتان بزنید و او را بکشید، بعد هم از اینکه مادر خود را به دست خود از میان برده اید به سر و صورت خود بزنید و گریه کنید. در نهایت فایده این عمل عاید شما، من و مملکت خواهد شد. این حکایت سرسختی بیش از حد امیر را نشان می دهد و نشان دهنده این است که او نمی توانست تعامل کند و کمی با مخالفان خود کنار بیاید، درحالیکه دیپلماسی می گوید برای اینکه امتیازاتی به دست آوری، باید امتیازاتی هم بدهی و بتوانی تعامل و گفت وگو کنی. شخصیت امیرکبیر متأسفانه از این لحاظ ضعف داشت.


منبع: سایت تاریخ ایرانی