تبیان، دستیار زندگی
امیر مهرداد خسروی از کارشناسان فرهنگی در یادداشتی شهاب حسینی را یک هنرمند با اصالت معرفی کرده که برای کشورش آبرو می آورد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هنرمند با اصالت

یادداشت امیر مهرداد خسروی، برای شهاب حسینی

امیر مهرداد خسروی از کارشناسان فرهنگی در یادداشتی شهاب حسینی را یک هنرمند با اصالت معرفی کرده که برای کشورش آبرو می آورد.

بخش سینما و تلویزیون
شهاب حسینی

اصالت خانوادگی و تربیت خوب ، بن مایه اصلی در شخصیت انسانهایی است كه هویت با ثباتی دارند.
این افراد چند ویژگی دارند:
یك - تكلیفشان با خودشان، اعتقادشان و زندگی شان روشن است. به تعبیر ساده تر خودشان می دانند كیستند و از این زندگی چه می خواهند.
دو - مرز آبی برایشان تعیین كننده نیست و جریان باد هم روی شخصیتشان اثری ندارد. به تعبیر خودمانی با رفتن به آنطرف آب، همان شخصیت و اصالت را دارند كه اینطرف !
نه لباس شان تنگ و گشاد می شود، نه حجاب شان شُل و سفت می گردد، نه لهجه شان رنگ غلظت و شدت به خود می گیرد و نه هیچیك از بارزه های شخصیتی شان تغییری می كند. چون به این درك و بلوغ فكری رسیده اند كه ارزش اصالت هویت و شرافت انسانی، قدر و قیمتی بی بدیل دارد.
سه - لباس و حجاب و غیره ایشان در جلوی دوربین صدا وسیما و پشت دوربین و عكس فیسبوك و اینستاگرامشان یكی است. از نظر علمی دچار بحران دوگانگی در شخصیت نیستند. به تعبیر ساده تر نام را به نرخ روز نمی خورند. آنچه كه باور دارند را انجام می دهند نه به خاطر ...
چهار - به قیمت ویزا و اقامت و جایزه ها و دست زدنها و دیده شدن در جشنواره ها، به ملت و شرافتشان پشت نمی كنند، مگر آنكه از ابتدا فاقد آن بوده باشند.
پنج - خلاصه آنكه در یك عبارت، می دانند خوب بودن و خوب ماندن هزینه دارد و البته سخت و شیرین آست
و پایبندی به باورهایشان از عالی ترین جلوه های این خوب بودن است كه حتی به قدر و ارزش جاذبه هایی در قامت نمادهای بزرگ جهانی هم ، از شرافتشان عدول نمی كنند.
شهاب حسینی، ثابت كرد كه یكی از شریفترین هنرمندان با اصالتی است كه اگر خیلی ها جای او بودند، چه ژستهایی كه نداشتند و چه كلمات روشنفكرانه و قصاری كه ابراز نمی كردند و چه خوش رقصی هایی كه به نقش نمی آوردند.
و این هنرمند بزرگ سرزمین ما، اینبار دوباره به صراحت آورد كه بازهم اگرجایزه ای بگیرم به صاحبان اصلی اش تقدیم می کنم!
چون جناب آقای حسینی یك نماد اصالت است. او خوب می داند كه كیست و صاحب اصلی یعنی چه ! و این مرهون تربیت و متانت شخصیتی یك انسان شریف است.

حال قضاوت كنید!

او یك چهره است و دیگری هم كه تا از گیت فرودگاه مقصد در آنطرف آب خارج نشده، عكس یهویی سلفی و كاریكاتوری اش دلبری می كند هم چهره ایی دیگر!
یكی آبرو می آورد و دیگری آبرو می برد، و هردو برای یك ملت. واقعا كدام زیبا تر آست ؟
خال مه رویان سیاه و دانه فلفل سیاه/ هردو جان سوزند اما این كجا و آن كجا
ارادتمند
امیر مهرداد خسروی