تبیان، دستیار زندگی
ماهی عجیبی که با حرکت عجیب خود راه می رود این حیوان فاقد چشم است و به کک باله های خود حرکت می کند.......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ماهی عجیبی که راه می رود

این نوع از آبزی هم زمان با حرکت دادن یکی از باله های سینه ای خود، باله پشتی اش را هم در سمت دیگر بدنش تکان می داد و حرکتی مانند سمندر را از خود به نمایش می گذاشت.

ماهی عجیبی که ر اه می رود

این نو ماهی رنگ صورتی بسیار زیبایی دارد فاقد چشم است  و آبشش هایش آنقدر بزرگ هستند که بیشتر شبیه به باله دیده می شدند اما مهم ترین و عجیب ترین بخش ماجرا این که آن ماهی به طرز جالب توجهی  راه می رفت.

ماهی عجیب هم زمان با حرکت دادن یکی از باله های سینه ای خود، باله پشتی اش را هم در سمت دیگر بدنش تکان می داد و حرکتی مانند سمندر را از خود به نمایش می گذاشت
 این نوع آبزی تنها در هشت غار واقع در نواحی مرزی تایلند و میان مار یافت می شود و دولت تایلند نیز به دقت جمعیت اندک آن که 2000 عدد بوده  را تحت نظر داشته و از آن محافظت می کند.

حاصل کار تحقیقات دانشمندان مختلف تایید می کرد که راه رفتن Cryptotora thamicola شباهت زیادی به سمندر دارد؛ این آبزی با جلو گذاشتن باله های سینه ایش دم خود را صاف می کند که در ماهی ها کمتر چنین رفتاری مشاهده شده است.

ماهی عجیبی که ر اه می رود

koodak.tebyan.com
منبع:سایت دیجیاتیو - شهرزاد فراهانی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.