تبیان، دستیار زندگی
هدف از پروژه حاضر مشاهده تأثیر متغیرهای مستقل نور و گرما در محیط تحت كنترل گلخانه ای بر روی رشد گیاه منتخب است. دانش آموزان به مقایسه دو عامل مهم نور و حرارت در رشد گیاه در فضای گلخانه ای پرداختند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهدی رحمانی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل موثر در رشد گیاه با مدل گلخانه ای

عوامل موثر در رشد گیاه با مدل گلخانه ای

یازدهمین دوره از پروژه های دانش آموزی تبیان نیز با یاری خداوند و حضور پر شور شما دوستان و علاقمندان به پایان رسید اما کار ما هنوز تمام نشده است! این دوره نیز همچون سال های گذشته دوستان بسیاری با ثبت طرح ها و ایده های خلاقانه خود در منوی "پیشنهاد موضوع" ما را در ارتقای تنوع پروژه ها یاری نموده اند. هم چون گذشته بر آن شدیم تا با گردآوری این ایده های جالب، علاوه بر قدردانی از این دوستان نوآور، زمینه ای را برای ایده پروری سایر پژوهشگران علاقمند فراهم آوریم. فراموش نکنید که ما همیشه منتظر طرح های جدید شما عزیزان هستیم.


نام ایده: مقایسه عوامل موثر در رشد گیاه (نور و گرما) با ساخت مدل گلخانه ای
نام ارائه دهنده/دهندگان: پارمیدا عباسی _آوا رضایی_مانلی توکلی
زمینه و نوع پروژه: گیاه شناسی
درجه سختی: متوسط
نام مدرسه: پژوهشگران


چکیده
هدف از پروژه حاضر مشاهده تأثیر متغیرهای مستقل نور و گرما در محیط تحت كنترل گلخانه ای بر روی رشد گیاه منتخب است. دانش آموزان به مقایسه دو عامل مهم نور و حرارت در رشد گیاه در فضای گلخانه ای پرداختند و تاثیر هر سه خصوصیت مهم نور (کمیت، کیفیت و طول مدت تابش) را در رشد و نمو گیاه بررسی کردند.

مقدمه
هدف از پروژه حاضر مشاهده تأثیر متغیرهای مستقل نور و گرما در محیط تحت كنترل گلخانه ای بر روی رشد گیاه منتخب است. در رشد و نمو گیاهان عوامل ارثی یا درونی و عوامل محیطی یا بیرونی دخالت دارند. شکل نهایی و اندازه و مقدار محصول نتیجه متقابل توانایی های ارثی و محیط رشد گیاه است. عوامل محیطی عواملی هستند که در صورت فراهم شدن آن، طبق نیاز واقعی گیاه امکان رشد بیشتر و دست یابی به حداکثر توانایی های ارثی را فراهم می نماید. هوا، آب، خاک، نور، حرارت (گرما) و باد عوامل اصلی محیطی و موثر در رشد و نمو گیاهان می باشند برخی از این عوامل تا حدودی به وسیله انسان قابل کنترل است مانند تامین آب و خاک مناسب. ولیکن تغییر سایر عوامل در سطح وسیع تقریبا غیرقابل ممکن است ولی در گلخانه ها و فضاهای بسته مقدور می باشد. در این پروژه دانش آموزان سعی کردند به مقایسه دو عامل مهم نور و حرارت در رشد گیاه در فضای گلخانه ای بپردازند و تاثیر هر سه خصوصیت مهم نور (کمیت، کیفیت و طول مدت تابش) را در رشد و نمو گیاه بررسی کنند. حرارت در گیاه نیز از مرحله جوانه زدن تا زمان رسیدن و تولید محصول موثر است. فعالیت های حیاتی گیاه و فعل و انفعالات شیمیایی درون آن تا میزان دمای خاصی است. دانش آموزان ابتدا دمای مناسب برای مراحل مختلف رشد گیاه را مقایسه کردند.


 روش انجام کار:
برای بررسی کردن این عوامل نیاز به محیط بسته ای همچون گلخانه بود و با درست کردن گلخانه ای کوچک و تعبیه بخش های مختلف برای آن به بررسی مواردی که اشاره شد پرداختند و به صورت مدل، کار را ارائه کردند.

مراحل انجام پروژه به شرح زیر است:
جلسه اول و دوم دانش آموزان با توجه به تجاربی كه از كاشت و پرورش گیاه در پایه اول و دوم داشتند عوامل مهم روی رشد گیاهان را استخراج كردند در این دو جلسه از كتاب های خوبی كه در كتابخانه مدرسه هم داشتند كمك گرفتند و مطالب مهم را در دفتر كارنمای پژوهش خود یادداشت نمودند. آنها در جلسه سوم با دیدن گلخانه مدرسه برای خلاقیت در انجام آزمایش خود سعی كردند جایگاهی شبیه گلخانه برای كار درست كنند به همین جهت وسایل و مواد لازم را تهیه كرده و با استفاده از وسایلی كه تهیه كردند مدلی ساختند كه چهار جایگاه داشت:
جایگاه 1: در این بخش چراغ هایی قرار دادند كه به گیاه نور مناسب برسد.
جایگاه 2: محیط را تاریك كردند.
جایگاه 3: برای گرما دادن به گیاه از فلز داغ استفاده كردند و عایق بندی محیط
جایگاه 4: برای سرما سعی كردند از گذاشتن ظرف یخ استفاده كنند.
در هر بخش از گیاهان خود عكس تهیه کردند و در پایان به تحلیل یافته َ ها پرداختند.
 
مهارت های کسب شده
1- توانایی مشاهده دقیق
2- توانایی شناخت عوامل جوی و محیطی
3- کاوشگری
4- توانایی تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر موجودات زنده
5- توانایی ثبت داده ها و ترسیم نمودار های مقایسه ای

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: مهدی رحمانی
تنظیم: نسرین صادقی