تبیان، دستیار زندگی
اکنون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی محسوب می شود که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری است اما در این میان دولت چه تکلیفی در گسترش تامین اجماعی دارد؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تکلیف دولت به گسترش تامین اجتماعی

اکنون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی محسوب می‌شود که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری است اما در این میان دولت چه تکلیفی در گسترش تامین اجتماعی دارد؟

امید عبدالهیان --بخش حقوق تبیان
سازمان تامین اجتماعی

اصل 29 قانون اساسی

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره را «حقی همگانی» نامیده و دولت را مكلف کرده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك‌یك افراد كشور تامین كند. دولت برای اجرای این تکلیف خود باید اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. این اقدامات از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود. این سازمان، به موجب قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی تشکیل شده است. اکنون سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی محسوب می‌شود که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری است. حدود 13 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و 5/ 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که با احتساب افراد تحت تکفل آنها، جمعیتی بیشتر از 39 میلیون نفر را شامل می‌شود.
سرمایه و دارایی سازمان تامین اجتماعی متعلق به اقشار تحت حمایت در نسل‌های متوالی است.

خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی

گسترده‌ترین نهاد

مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، 3 ماه است.

گسترده‌ترین نهاد در عرصه نظام بیمه‌های اجتماعی در کشور سازمان تامین اجتماعی است. این سازمان خدمات خود را از طریق 2 شبکه بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌ شدگان اصلی و تحت پوشش عرضه می‌کند. مهم‌ترین تعهدات و حمایت‌های قانونی سازمان تامین اجتماعی عبارت‌اند از: حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و ایام بارداری؛ مستمری بازنشستگی؛ مستمری از کارافتادگی؛ مستمری بازماندگان؛ مقرری بیمه بیکاری؛ غرامت دستمزد ایام بیماری؛ غرامت دستمزد ایام بارداری؛ پرداخت هزینه وسایل کمک‌‌پزشکی؛ کمک‌هزینه ازدواج و کمک‌هزینه کفن و دفن. یکی از تعهدات مهم قانونی سازمان تامین اجتماعی در برابر بیمه‌شدگان اصلی و تبعی، حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات بهداشتی و درمان مورد نیاز در 2 بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم است. بخش درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی دومین تولیدکننده درمان پس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در بخش درمان مستقیم، جمعیت تحت پوشش درمان سازمان به طور رایگان از خدمات مراکز درمانی متعلق به این سازمان بهره‌مند می‌شوند. فقط بیمه ‌شدگان حرفه‌ها و مشاغل آزاد مبلغی را به عنوان فرانشیز می‌پردازند. بخش دیگری از خدمات درمانی سازمان به صورت خرید خدمت تشخیصی و درمانی از مؤسسات دولتی و خصوصی تامین می‌شود.
یکی از تعهدات مهم قانونی سازمان تامین اجتماعی حمایت در برابر حوادث و بیماری‌ها و حفظ سلامت آنها از طریق ارائه خدمات است.

مرجع احقاق حق شهروندان

دیوان عدالت اداری

شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات سازمان تامین و مؤسسات وابسته به آن یا تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیا‌ت‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی مثل كمیته‌های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی، هیات‌های تشخیص مطالبات و... منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. این رسیدگی‌ها، به جز پرونده‌هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص تنظیم شود و شاكی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی‌شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پیوست کند. باید توجه داشت که مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، برای اشخاص داخل كشور 3 ماه و برای افراد مقیم خارج از كشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است. پس از ارجاع دادخواست به شعبه دیوان عدالت اداری، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تكمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد.
مهلت تقدیم دادخواست، راجع به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات‌ها و کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، 3 ماه است.

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه

یک دعوی رایج

طبق بند یک ماده 4 قانون تامین اجتماعی «افرادی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند» مشمول قانون تامین اجتماعی هستند

یکی از دعاوی رایج در دیوان عدالت اداری، دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش و احتساب آن است. طبق بند یک ماده 4 قانون تامین اجتماعی «افرادی كه به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق كار می كنند» مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. ماده 36 این قانون نیز مقرر می‌کند: «كارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه ‌شده به سازمان می‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه ‌شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در صورتی كه كارفرما از كسر حق بیمه سهم بیمه‌ شده خودداری كند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر كارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه ‌شده نخواهد بود.» كارفرما مكلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. ممکن است کارفرما به دلایل مختلفی این تکلیف را انجام ندهد یا اصولا معتقد باشد که چنین تکلیفی برعهده وی نیست. در چنین شرایطی، دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و سازمان تأمین به پذیرش و احتساب آن اقامه می‌شود. در صورتی که کارفرما دستگاه دولتی باشد و شخصی که برای دستگاه دولتی کار می‌کند مشمول قانون کار شود، دعوای فوق باید همزمان به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و سازمان تامین اجتماعی مطرح شود.
در صورتی كه كارفرما از كسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری كند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.