تبیان، دستیار زندگی
تنها سه روز تا اجرای عملیات «الی بیت المقدس» باقی مانده بود که حاج احمد متوسلیان در نامه ای درخواست استعفا می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استعفای احمد متوسلیان

تنها سه روز تا اجرای عملیات «الی بیت المقدس» باقی مانده بود که حاج احمد متوسلیان در نامه ای درخواست استعفا می کند.

بخش فرهنگ پایداری تبیان

استعفای متوسلیان

سه روز تا اجرای عملیات «الی بیت المقدس» باقی مانده بود اما حاج احمد متوسلیان فرمانده وقت تیپ 27 محمد رسول الله (ص) طی نامه ای خطاب به شهید حسن باقری (غلامحسین افشردی) فرماندهی قرارگاه نصر استعفای خود را از فرماندهی تیپ اعلام می کند. حاج احمد علت این تصمیم را «ناعدالتی» و «عدم کارایی» بیان کرده است.
ولی این استعفا پذیرفته نمی شود و حسن باقری فرمانده قرارگاه نصر طی نامه ای به بر شایستگی و کارایی حاج احمد متوسلیان تأکید دارد و او را به تحمل فشارها درراه خدا دعوت می کند.

ستعفای متوسلیان

در متن نامه حاج احمد متوسلیان می خوانیم:

از احمد متوسلیان
به ف - ق- نصر
به علت ناعدالتی ها و عدم کارایی که بچشم می خورد و فشار زیادی از این بابت وارد می شود این جانب قادر به انجام وظیفه در رده مسئولیت تیپ نیستم و حاضر هستم تحویل مقامات پیگیر در این رابطه بشوم.

امضا (متوسلیان)
7/ 2/ 61

ستعفای متوسلیان

در مورد کارایی، بنده استعداد و زحمات شمارا در مسئولیت تیپ تأیید می کنم و معتقدم که برای این کار کارایی کافی را دارید. در مورد فشار نیز، ان شاءالله که فشارها به خاطر خدا است و به خاطر خداوند نیز تحمل می شود

در همین روز شهید حسن باقری در جواب به نامه متوسلیان نوشته است:

به: ف تی 27 محمد رسول الله (ص) برادر احمد متوسلیان

نامه شما واصل شد این جانب با توجه به تذکراتی که قبلاً به شما داده ام و گفته ام که به طور شکاک به قضایا نگاه می کنید ولی گویا مسئله حل نشده است.
در مورد کارایی، بنده استعداد و زحمات شمارا در مسئولیت تیپ تأیید می کنم و معتقدم که برای این کار کارایی کافی را دارید. در مورد فشار نیز، ان شاءالله که فشارها به خاطر خدا است و به خاطر خداوند نیز تحمل می شود. در سایر امور نیز در رده قرارگاه نیست و مطلب باید با فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا به طور حضوری مطرح شود و شما کما فی السابق در مسئولیت فرماندهی تیپ 27 محمد رسول الله... مسئولیت دارید.

امضاء فرمانده قرارگاه نصر حسن باقری
گیرنده: قرارگاه مرکزی کربلا با پیوست نامه برادر احمد متوسلیان

این دو نامه را مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر کرده است.


منبع: خبرگزاری ایسنا