تبیان، دستیار زندگی
سازمان پزشکی قانونی از کاهش ۳/۳ درصدی مراجعان پرونده های نزاع به مراکز پزشکی قانونی در ۲ماهه نخست امسال خبر داد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کدام استان کمترین پرونده نزاع را دارد؟

سازمان پزشکی قانونی از کاهش ۳/۳ درصدی مراجعان پرونده‌های نزاع به مراکز پزشکی قانونی در ۲ماهه نخست امسال خبر داد.

بخش اجتماعی تبیان
نزاع

دراین مدت، 92 هزار و 473 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (1394) با شمار95 هزار و 643 مراجعه‌کننده دراین خصوص 3/3 درصد کاهش یافته است.
از کل مراجعان نزاع در این مدت 63هزار و 342 نفر مرد و 29 هزار و 131نفر زن بودند.

تهران بیشترین و ایلام کمترین مراجعان

براساس این گزارش، در این مدت استان‌های تهران با 16 هزار و 207، خراسان رضوی با هفت هزار و 121، اصفهان با 6 هزار و 648 تن بیشترین و استان‌های ایلام با 556، خراسان جنوبی با 642 و سمنان با 831 تن، کمترین آمار مراجعان نزاع را داشتند.
آمار مراجعان نزاع در اردیبهشت امسال نیز با کاهش 7/4 درصدی مواجه بود؛ در این ماه 48 هزار و 255 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. پزشکی قانونی در این گزارش به مراجعان نزاع توصیه کرده است، ظاهر خون آلود، تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.منبع: خبرگزاری دانشجو