تبیان، دستیار زندگی
نوجوانان زیر 18 سال در رشته های قرائت(تقلیدی، تطبیقی) ترتیل، فرازخوانی آیات قرآن کریم، اذان و تواشیح ویژه نوجوانان پسر
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اولین دوره مسابقات قرآنی بیان

اولین دوره مسابقات قرآنی بیان

بخش قرآن تبیان
مسابقات قرآنی

نوجوانان زیر 18 سال در رشته های:

قرائت(تقلیدی، تطبیقی)
ترتیل، فرازخوانی آیات
قرآن کریم، اذان و تواشیح
ویژه نوجوانان پسر
و رشته های: خوشنویسی، نقاشی، تصویرسازی و عکس (با محوریت قرآن کریم) 
ویژه نوجوانان پسر و دختر 
همراه با اهداء جوایز به 150نفر از برگزیدگان