تبیان، دستیار زندگی
محمد امامی: متاسفانه در سازمان ها و موسسات ما نوعی تمایل به تملق و چاپلوسی وجود دارد، و این تمایل ناپسند افراد و مجموعه های سازمانی از جمله روابط عمومی ها را به این سمت می کشاند که روی به دروغ و دروغگویی بیاورند. وقتی دروغگویی و ریاکاری و تملق و چاپلوسی،
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دروغ؛ در روابط عمومی اخلاق مدار جایگاهی ندارد

محمد امامی: متاسفانه در سازمان ها و موسسات ما نوعی تمایل به تملق و چاپلوسی وجود دارد، و این تمایل ناپسند افراد و مجموعه های سازمانی از جمله روابط عمومی ها را به این سمت می کشاند که روی به دروغ و دروغگویی بیاورند. وقتی دروغگویی و ریاکاری و تملق و چاپلوسی، حلال و راهگشای مشکلات شد، پدیده دروغ و دروغگویی در سازمان و اجتماع رواج می یابد. راهگشایی که اگر چه ظاهری زشت و قبیح دارد، اما باطنی راهگشا دارد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

محمد امامی

یکی از پدیده های اجتماعی که در جامعه ما متاسفانه رواج دارد، «دروغ» و «دروغگویی» است و باالطبع این پدیده اجتماعی با تاسف فراوان در عرصه «روابط عمومی» نیز جریان دارد .
دروغ و دروغگویی افزون بر این که یک اختلال شخصیتی است، و ریشه ها و عواملی دارد که بنای ما در این مجال تشریح این ریشه ها و عوامل نیست، و جدای برخی از موارد که نوعی عادت بیمارگونه است، روشی اجتماعی و منفعت محور است که انسان با آدم های یگر درگیر می شود، دست به کنترل آنان می زند، و روشی برای هدایت کردن جریان هاست به شکلی که یک فرد یا جریان تمایل دارد .
متاسفانه در سازمان ها و موسسات ما نوعی تمایل به تملق و چاپلوسی وجود دارد، و این تمایل ناپسند افراد و مجموعه های سازمانی از جمله روابط عمومی ها را به این سمت می کشاند که روی به دروغ و دروغگویی بیاورند. وقتی دروغگویی و ریاکاری و تملق و چاپلوسی، حلال و راهگشای مشکلات شد، پدیده دروغ و دروغگویی در سازمان و اجتماع رواج می یابد. راهگشایی که اگر چه ظاهری زشت و قبیح دارد، اما باطنی راهگشا دارد .
به نظر می رسد هرچه سازمان، موسسه، شرکت یا جامعه ما از آزادی بیان برخوردار باشد و تحمیل فشارهای گوناگون را در بیان دیدگاه ّها و حق طلبی افراد حذف کند، دروغ و دروغگویی کمتر رواج می یابد و هر چه افراد در سازمان یا جامعه شاهد انواع انسدادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باشند و راه های طبیعی احقاق حقوق و بیان دیدگاه ّهای خود را بسته ببینند، دروغگویی و ریاکاری گسترش می یابد .
در همین جا باید تاکید کنیم در قاموس یک روابط عمومی اخلاق مدار، دروغ هیچ جایگاهی ندارد و نوعی رفتار غیراخلاقی و مغایر با اخلاق حرفه ای قلمداد می شود .
روابط عمومی ها هم در ارتباطات درون سازمانی و هم درارتباط برون سازمانی و به ویژه در تعامل با رسانه ها، بدون توجه منفعلانه به میل به تملق و چاپلوسی، افزون بر این که باید از دروغ گویی، فریبکاری های ارتباطی، تحریف و بزرگ نمایی های کاذب بپرهیزند، باید به گونه ای رفتار کنند که مروج و الگوی رفتار صادقانه و صداقت و راستی در سازمان و اجتماع باشند .
روابط عمومی ها باید دروغ گرایی را دروازه ورود به همه بدی ها و ناراستی ها بدانند و برای استقرار ساز و کارهای منطقی و صحیح حفظ حقوق فردی و جمعی و سطح رفاه و آسایش آحاد سازمان و جامعه و بسترسازی ذهنی و عملی برای اجرای قانون، به گسترش آزادی های قانونی و شفافیت و برچیدن پنهان کاری ها کمک کنند، چرا که در هر سازمان و جامعه که از شفافیت برخوردار نباشد، میل به پنهان کاری و دروغ رواج می یابد .


شهید بهشتی: دروغ تاکتیکی و شایعه سازی جزو تاکتیک های مسلمان علوی نیست

در اینجا جا دارد به فرازی از سخنان شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی اشاره کنیم که می گفت: « مگر میشود یک جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ عزیز من از در راستی درآی، دروغ را به کناری بنه. همین نوجوان ها و جوانها که گه گاه فریب دروغ امروزت را می خوردند همیشه در این حال نمی مانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار می شوند و برتو لعن و نفرین می فرستند که چرا ماهها یا سال ها آنها را فریفته بودی ؟ ! درهرجای جمهوری اسلامی دروغ و خلافی دیده شود محکم جلوی آن می ایستیم حتی اگر آن دروغ به سود کارها تلقی شود. وای بر جامعه ای که بخواهد دروغ و فساد رشته های پیوند عمیق اسلام و اجتماعی اش را سست کند تا راه را برای تسلط بیگانگان هموار سازد. ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاق است. هر عیب و نقصی هم در خودمان هست می آییم راست به مردم میگوییم اشتباهی هم اگر بکنیم می آییم راست به مردم می گوییم. مسلمان بیش از هر چیز در راستی و درستی در صدق و امانت و صراحت ... متجلی می شود. بنابر این دروغ تاکتیکی گفتن ... شایعه سازی و دروغ پردازی این ها جزو تاکتیک های مسلمانان علوی نیست. و دروغ پرداز ها بدانند تا وقتی ما یک چنین موضع و رابطه ای را با مردم قهرمان و با ایمانمان داریم، آن دروغ زنی های آنها بازارش کساد است .»*
این شهید مظلوم در جای دیگری تاکید دارد که: « من اعلام می کنم هر کس به هر عنوان بخواهد جلو انتقاد سازنده یعنی همان امر به معروف و نهی از منکر عمومی اسلام را در این پدیده جمهوری اسلامی بگیرد از راه اسلام منحرف است و به عنوان مسلمان از او بیزارم .»*