تبیان، دستیار زندگی
مراجع عظام تقلید؛ زمان وجوب زکات فطره را از غروب شب عید فطر دانسته و تأخیر پرداخت آن را به بعد از نماز عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت نماید. ولی اگر دسترسى به فقیر ندارد مى تواند مقدارى از مال خود را
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فطریه را چه زمان پرداخت کنیم؟

مراجع عظام تقلید؛ زمان وجوب زکات فطره را از غروب شب عید فطر دانسته و تأخیر پرداخت آن را به بعد از نماز عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت نماید.
 ولی اگر دسترسى به فقیر ندارد مى‌تواند مقدارى از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و براى مستحقى که در نظر دارد یا براى هر مستحقّی کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را مى‌دهد نیّت فطره نماید".

فرآوری : حجت السلام تیموری بخش احکام اسلامی تبیان
زکات فطریه

اگر پرداخت فطریه، بعد یا قبل از عید فطر باشد اشکال دارد؟

با عرض سلام، با توجه به این که بیش از یک ماه از عید فطر می گذرد بنده دسترسی به فرد مورد نظرم که می خواستم فطریه را به او پرداخت کنم نداشتم، آیا اگر پرداخت فطریه بعد از عید فطر باشد اشکال دارد؟ اگر قبل از عید پرداخت شود چطور؟

1. پرداخت فطریه، بعد از عید فطر:

مراجع عظام تقلید؛ زمان وجوب زکات فطره را از غروب شب عید فطر دانسته و تأخیر پرداخت آن را به بعد از نماز عید جایز نمی دانند، اما اگر کسی نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت نماید.
 ولی اگر دسترسى به فقیر ندارد مى‌تواند مقدارى از مال خود را به نیّت فطره جدا کرده و براى مستحقى که در نظر دارد یا براى هر مستحقّی کنار بگذارد و باید هر وقت که آن را مى‌دهد نیّت فطره نماید".
اما "اگر موقعى که دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد و کنار هم نگذارد، احتیاط واجب آن است که بعداً بدون این که نیّت ادا و قضا کند ]به قصد قربت[ فطره را بدهد".

2. پرداخت فطریه، قبل از عید فطر: مراجع عظام تقلید در این باره می گویند:

"اگر پیش از ماه رمضان فطریه را بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد. ولى اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن که فطریه بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطریه حساب کند مانعى ندارد."

برخی از نظرات مراجع:

. آیت الله بهجت:

احتیاط مستحبّ آن است که بعداً قضا کند، ولى أظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ولى معصیت کرده است؛ آیات عظام گلپایگانى، تبریزى، صافى: بعداً باید بدون این که نیّت ادا و قضا کند فطره را بدهد؛ همان

آیت الله زنجانى: (احتیاط مستحبّ)؛ آیات عظام خوئى، تبریزى، سیستانى: (بهتر آن است..).
آیت الله صافی: (جواز دادن فطریه در ماه رمضان بعید نیست ..)؛ آیت الله گلپایگانى: (اگر در ماه رمضان بدهد صحیح است ولى احتیاط لازم آن است که قصد وجوب نکند مگر آن که فطریه را بعد از مغرب شب عید یا صبح روز عید پیش از نماز عید بدهد ..).


منابع :
. ر.ک: امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌2، ص 180، م 2025، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق.
همان، ر.ک: ذیل م 2030.
همان، مسئله 2031.
توضیح المسائل (محشّٰى)، ج‌2، ص 180، م 2025.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.