تبیان، دستیار زندگی
به تازگی در بازارهای پایتخت افغانستان فروش تکه (پارچه) هایی به نام «داعش» رواج یافته است که به گفته پارچه فروشان خریداران زیادی دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رواج بازار پارچه های موسوم به «داعش» در کابل


به تازگی در بازارهای پایتخت افغانستان فروش تکه (پارچه) هایی به نام «داعش» رواج یافته است که به گفته پارچه فروشان خریداران زیادی دارد.

رواج بازار پارچه های موسوم به «داعش» در کابل

بخش سیاست تبیان

به تازگی در بازارهای شهر کابل، پایتخت افغانستان فروش تکه (پارچه) هایی به نام «داعش» رواج یافته است که به گفته پارچه فروشان خریداران زیادی دارد.

این تکه ها از نوع مخمل سیاه است که دارای گل  های تذهیب عریض طلایی رنگ در وسط و دو خط مستقیم تذهیب کوچک در دو حاشیه است که تا حدودی به بیرق گروه داعش شباهت دارد و به همین دلیل این تکه ها به «داعش» معروف شده اند.

ثمرگل، مالک یک دکان بزازی در منطقه لیسه مریم، در ناحیه یازدهم کابل می گوید که تکه های مخملی موسوم به داعش، به تازگی به بازار آمده است.

وی می افزاید: «ما تکه  های مخملی زیادی مانند گل مخمل، گاچ مخمل، مخمل ساده و مخمل یخکی داریم، اما مخمل داعشى را به تازگی وارد کرده  ایم. این مخمل احتمالا کوریایی یا چینایی است و از دبی وارد افغانستان می  شود».
وی درباره قیمت این تکه ها می گوید: «هر متر آن 2800 افغانی قیمت دارد و بیشتر زنان چهار تا پنج متر آن را برای جور کردن پیراهن گرد دامن می خرند و نمی  دانیم چه کسی این نام را بر آنها گذاشته است، شاید این نامگذاری به خاطر رنگش بوده که شبیه بیرق داعش است و شاید هم دلیل دیگری دارد».

بصیر احمد، یکی دیگر از دکان داران این منطقه نیز می گوید: «دلیل این نامگذاری را نمی  داند، اما فکر می  کند، از سوی تاجران به خاطر کسب منفعت بیشتر نامگذاری شده باشد».

سابو، یک زن میانسال که با چند زن دیگر از شهر گردیز به کابل آمده بود، در یکی از بزازی های لیسه مریم به دنبال تکه داعش می  گشت. وی ضمن لمس یکی از تکه  های مخملی داعش، گفت: «می  خواهم این تکه را برای عروسم بخرم، ما برای عروس خود قیمتی  ترین تکه ها را می خریم».
این زن گردیزی خاطر نشان کرد: « با وصف قیمت بالای تکه داعش، خریداران آن زیاد است و نمی توان از خرید آن صرف نظر کند».

«حاجی سکندر»، وکیل صنف بزازان کابل نیز گفت: «تاجران بیشتر تکه  های لباس را از هند، پاکستان، چین و کوریای جنوبی به کشور وارد می  کنند. اما درباره نامگذاری این مخمل سیاه به نام داعش معلومات کافی ندارد. احتمالا این کار بدون دخالت تاجران، از سوی دکانداران صورت گرفته باشد تا بتوانند خریدار بیشتری جلب کنند».
گفته وکیل صنف بزازان کابل، نامگذاری این مخمل به نام داعش، هیچ توجیهی ندارد و تنها بخاطر کسب منفعت بیشتر صورت گرفته است.

پژواک