تبیان، دستیار زندگی
در حالی که به نظر می رسد با گسترش ارتباطات مجازی میزان محموله های پستی کاهش قابل توجهی داشته باشند، آمارهای رسمی از افزایش قابل توجه ترافیک سرویس های پستی ظرف دو سال گذشته خبر می دهند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیوه های پستی محبوب مردم کدامند؟

در حالی که به نظر می رسد با گسترش ارتباطات مجازی میزان محموله های پستی کاهش قابل توجهی داشته باشند، آمارهای رسمی از افزایش قابل توجه ترافیک سرویس های پستی ظرف دو سال گذشته خبر می دهند.

فرآوری: محسن بابایی- بخش ارتباطات تبیان

پست

بررسی های صورت گرفته گویای آن است که در سال ١٣٩٤ بیشترین استقبال مردم از سرویس های پستی به ترتیب به سرویس های پیشتاز، پست الکترونیک و سفارشی مربوط بوده و کمترین رقم به سرویس های امانت و ویژه مربوط می شود.

بدین ترتیب طی سال ١٣٧٤ بیش از ٧٩ میلیون مرسوله از طریق پست پیشتاز جابه جا شده اند که این نقل و انتقالات در شرایطی صورت گرفته که این رقم در سال ١٣٩٢حدود ٦٢ میلیون مرسوله بوده است.  در ارتباط با پست الکترونیک نیز ترافیک بالغ بر ٥٧ میلیون و ٩١٩ هزار بوده است که این رقم در سال ١٣٩٢ تنها ١٤ میلیون بوده و طی این دو سال رشدی چندین برابری داشته است.

پست ویژه نیز در این مدت بالغ بر پنج میلیون مشتری داشته که به گواهی آمار حتی این سرویس هم نسبت به سال 1392 که این سرویس سه میلیون کاربر داشته رشدی یک و نیم برابری را نشان می دهد.

سرویس پست سفارشی از دیگر سرویس های محبوب مردم بوده که بالغ بر ٣٠ میلیون و ٩٥٢ هزار مرسوله در سال ١٣٩٤ از این طریق جابه جا شده اند و این رقم در سال ١٣٩٢ حدود ٢٠ میلیون مرسوله بوده و رشدی حدود دو برابری داشته است.

پست ویژه نیز در این مدت بالغ بر پنج میلیون مشتری داشته که به گواهی آمار حتی این سرویس هم نسبت به سال ١٣٩٢ که این سرویس سه میلیون کاربر داشته رشدی یک و نیم برابری را نشان می دهد.

امانت پستی نیز کم استفاده ترین سرویس پستی بوده که حدود ١٢میلیون ترافیک داشته و این رقم در قیاس با ترافیک ١٠ میلیونی این سرویس در سال ١٣٩٢حدود دو میلیون افزایش داشته است

سرویس های پستی چه هستند؟

١-سرویس پست عادی 02- سرویس پست سفارشی 03- سرویس پست پیشتاز 04- سرویس بیمه پستی 05- سرویس پست مستقیم 06- IBRS - سرویس پست جواب قبول 07- سرویس پست تبلیغ 08- سرویس پست دو قبضه - اعلامیه دریافت فرستندگان 09- سرویس پست تصویری 10- سرویس پست یافته 11- سرویس پست صوتی 12- سرویس پست تلفنی - 193 13- سرویس پست رستانت 14- سرویس پست DHL 15- سرویس پست بار 16- سرویس پست اکسپرس 17- صندوق شخصی 18- (cash on delivery) سرویس خرید و فروش اینترنتی 19- سرویس بازار الکترونیکی پست E-bazar 20 - سرویس پست ویژه با تعهد زمانی توزیع 21 - سرویس های قراردادی 22- سرویس امانات پستی 23- باجه ارائه خدمات بیمه 24- خدمات پستی با ارزش افزوده از طریق تلفن همراه 25 - سرویس ارایه خدمات مالی در باجه های پستی .

درباره دو خبر مهم پستی امسال می توانیدحرفهای عجیب درباره ایمیل شرکت پست و آیا شبکه های اجتماعی بر پست تاثیر داشته است؟ را بخوانید.


منابع: ایسنا، سایت شرکت پست