تبیان، دستیار زندگی
از سال ۱۹۸۳، همواره برخی از فیزیکدانان روی این موضوع اصرار داشته اند که ماده تاریک در کل وجود ندارد و به جای آن احتمال می دهند که قوانین گرانشی که ما به آن آگاه هستیم، باید نادرست باشند و به همین دلیل کهکشان ها از دیدگاه ما رفتار عجیبی دارند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :