تبیان، دستیار زندگی
درون دستگاه گوارشی ما باکتری هایی کشف شده که برای بقایشان به یکی از مواد شیمیایی مغز ما وابسته هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کشف نوعی باکتری که مغز ما را می خورد


درون دستگاه گوارشی ما باکتری هایی کشف شده که برای بقایشان به یکی از مواد شیمیایی مغز ما وابسته هستند.

بخش دانش تبیان

باکتری

این باکتری از مولکولی به نام «گابا» (GABA) تغذیه می کنند. درون دستگاه گوارشی ما باکتری هایی کشف شده که برای بقایشان به یکی از مواد شیمیایی مغز ما وابسته هستند. این باکتری از مولکولی به نام «گابا» (GABA) تغذیه می کنند. این مولکول  برای آرام کردن مغز ما ضروری است. اینکه این باکتری ها گابای موجود در مغز ما را می خورند، توضیح می دهد که چرا باکتری های گوارشی روی حالت روحی ما تاثیر می گذارند.

«فیلیپ استرندویتز» و همکارانش از دانشگاه نورت ایسترن کشف کردند که فقط با یک روش می توانند به رشد نوعی باکتری گوارشی به نام KLE1738 کمک کنند. این باکتری تازه کشف شده است. روش آنها این است که به این باکتری مولکول گابا بدهند. استرندویتز می گوید: «هیچ چیز به جز گابا به رشد آن کمک نکرد.»

مولکول گابا جلوی سیگنال های سلول های عصبی را می گیرد و فعالیت مغز را آرام می کند. بنابراین اینکه یک باکتری گوارشی برای رشد و تولید مثل به این مولکول احتیاج دارد، تعجب آور است. اگر سطح گابا در مغز ما بیش از پایین بیاید می تواند منجر به افسردگی و اختلال خلقی شود. این یافته ی جدید هم به شواهد دیگری حاکی از این که باکتری ها گوارشی روی مغز ما تاثیر می گذارند، اضافه می شود.

آزمایشی در سال 2011 نشان داد که نوع دیگری از باکتری گوارشی می تواند به فعالیت مولکول گابا را در مغز موش ها به طور قابل توجهی تغییر دهد. علاوه بر این، بر نحوه  واکنش  آنها به استرس هم تاثیر می گذارد.

استرندویتز به دنبال دیگر باکتری های گوارشی است که گابا مصرف یا حتی تولید می کند. او قصد دارد تاثیر آنها را روی مغز و رفتار جانوران آزمایش کند. کار او در نهایت می تواند به درمان های جدیدی برای اختلالات خلقی، افسردگی و اضطراب منجر شود.


منبع:برترینها