تبیان، دستیار زندگی
ها! آن روزها میدان آزادی... این روزها میدان آزادی.... آن روزها خیابان انقلاب... این روزها میدان انقلاب... آن روزها بهارستان.... این روزها بهارستان... آن روزها گذشت، این روزها هم می ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آن روزها و این روزها!

آن روزها میدان آزادی...

این روزها میدان آزادی....

آن روزها خیابان انقلاب...

این روزها میدان انقلاب...

آن روزها بهارستان....

این روزها بهارستان...

آن روزها گذشت، این روزها هم می گذرد...

مهم ماییم ...

گذشته ما، حال و آینده ما...

روزها را ما می سازیم...

و تاریخ را...

آنچه می ماند و باید بماند ...

و آنچه فراموش می شود و نباید فراموش شود...

تلخ یا شیرین...

زینب فرخ

تبیان - جامعه و سیاست