تبیان، دستیار زندگی
فراخوان ششمین دوره مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو ویژه کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال، منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو

فراخوان ششمین دوره مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو ویژه کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال، منتشر شد.

بخش ادبیات تبیان

مسابقه داستان‌نویسی شازده کوچولو

فراخوان ششمین دوره مسابقه داستان نویسی شازده کوچولو ویژه کودکان و نوجوانان زیر پانزده سال، منتشر شد.

در فراخوان این مسابقه ادبی آمده است: ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻭ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ حرف تازه ای ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍﺷﺖ. قلمتان را بردارید و حرف های تازه و هر چیزی را که ذهن جستجوگرتان کشف کرد، در قالب داستان بریزید و به شازده کوچولو بدهید تا ماندگارترین اثر را به ایران زمین معرفی کند و لقب شاهزاده سرزمین قصه ها را به صاحبش بدهد.

در ادامه این فراخوان آمده است: ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ۱۵ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻫﻢ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ: princeprize۲۰۱۱@gmail.com ﯾﺎ ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮒ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: www.princeprize.blogfa.com ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﺍﺳﻢ، ﻓﺎﻣﯿﻞ، ﺳﻦ، ﺷﻬﺮ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺍﺛﺮﺗﺎﻥ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ داشته باشید که: ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻮﻕ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎً ﺍﺳﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ۱ ﺗﺎ ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ A۴ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ، ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

در این فراخوان همچنین آمده است: ﺳﻨﺘﺎﻥ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺯﯾﺮ ۱۵ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎﯾﭗ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻭُﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ. فایل پی دی اف خوانده نمی شود. ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارسال کنید، ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ نداریم. ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ، ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﯾﺎ «ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﺎ» ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ پنجم، است.

بر اساس این فراخوان، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﺸﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻩ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ۲۹ ﮊﻭﺋﻦ، ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﺗﻮﻟﺪ ﺁﻧﺘﻮﺍﻥ ﺩﻭﺳﻨﺖ ﺍﮔﺰﻭﭘﺮﯼ ﺧﺎﻟﻖ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ، ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺮﯾﻢ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬﺍﺭ ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ است.


منبع: مهر

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .