تبیان، دستیار زندگی
دریافت هرگونه وجه به غیر از مبلغ قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دریافت هرگونه وجه ممنوع

دریافت هرگونه وجه به غیر از مبلغ قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است

دریافت هرگونه وجه ممنوع

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده گفت: دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، مرضیه گرد درخصوص شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی 96 - 95 افزود: به منظور تعیین نرخ شهریه مصوب ( شهریه ثابت و فوق برنامه) مدارس غیردولتی، موسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم را در سامانه نرم افزاری مربوطه (سایت اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی) پیشنهاد کرده تا پس از بررسی و تایید، شورای تعیین شهریه ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحیه میزان شهریه مدارس از طریق نرم افزار محاسبه و شهریه تصویبی ابلاغ می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی: در هنگام ثبت نام میزان ساعات فعالیت های آموزشی و فوق برنامه به رویت اولیای دانش آموز می رسد و موسس مدرسه غیردولتی موظف است مطابق برنامه آموزشی شهریه مصوب را با انعقاد قرارداد که به صورت الکترونیکی و طی دو نسخه از طریق سامانه چاپ می شود از اولیا اخذ و به حساب مدرسه واریز شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی، توسعه مشارکت های مردمی و خانواده با بیان اینکه دریافت هرگونه وجهی به غیر از مبلغ مندرج در قرارداد الکترونیکی در حین ثبت نام ممنوع است، تصریح کرد: دریافت وجوه خدمات ویژه پس از تصویب انجمن اولیا و تأیید منطقه و پس از شروع سال تحصیلی امکانپذیر است.

گرد خاطرنشان کرد: اکنون کمیته های نظارت مناطق و تیم های نظارتی وظیفه بازدید از مدارس و بررسی عملکرد ثبت نام و دریافت شهریه را برعهده دارند و در صورت تخلف موسسان، مراتب از سوی مناطق و ادارت کل آموزش وپرورش قابل پیگیری است و از سوی شورای نظارت استان ها و مرکزی برابر ماده 34 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکزآموزشی غیردولتی برخورد قانونی صورت می پذیرد.

منبع: اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران