تبیان، دستیار زندگی
پیشتر با قوانین مهم کلاس و آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان 7 ساله و وارد شدن آنها برای اولین بار به خانه دوم خود به نام مدرسه صحبتهایی شده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدیریت مالی را از ابتدا آموزش دهید؟

دانش آموزان برای رفتن به مدرسه مبلغی پول بعنوان پول تو جیبی همراه خود دارند،آموزش استفاده مناسب از پول تو جیبی به دانش آموزان باعث آشنایی او با مدیریت مالی در آینده خواهد شد.

مدیریت مالی را از ابتدا آموزش دهید؟

پیشتر با قوانین مهم کلاس  و آغاز سال تحصیلی برای دانش آموزان 7 ساله و وارد شدن آنها برای اولین بار به خانه دوم خود به نام مدرسه صحبتهایی شده است. دانش آموزان محیطی را تجربه می کنند که بارها و بارها در تلویزیون و کتاب های داستان درباره خوبی های محیط مدرسه دیده و شنیده اند و آنها بدون هیچ آمادگی قبلی و شناخت از مدرسه، وارد آن نشده اند. امروزه بسیاری از دانش آموزان با اشتیاق قدم به مدرسه می گذارند و از بودن در این محیط احساس رضایت می کنند.
با دانش آموز موفق و خصوصیاتش نیز آشنا شده اید، خوداتکایی یکی از ویژگی های این دانش آموزان می باشد.
به عنوان دانش آموز موفق باید مسئولیت هایی را برعهده بگیرد و در قبال آنها پاسخگو باشد. همچنین باید قادر باشد تصمیمات سختی بگیرد و آنها را عملی کند.
حال چه خوب است والدین از همان ابتدای کار به عنوان یک فرد نسبتا مستقل آموزشهایی برای ایجاد انگیزه و قدرت تصمیم گیری و اداره بهتر امور درسی و غیر درسی را به دانش آموز شروع کنیم.

مدیریت مالی را از ابتدا آموزش دهید؟

دانش آموزان برای رفتن به مدرسه مبلغی پول بعنوان پول تو جیبی همراه خود دارند،آموزش استفاده مناسب از پول تو جیبی به دانش آموزان باعث آشنایی او با مدیریت مالی در آینده خواهد شد.
دادن پول تو جیبی به یک دانش آموز مهم است ولی مهم تر از آن آموزش استفاده و در واقع واگذاری مدیریت خرج کردن این پول به آنها می باشد.

دانش آموز باید بیاموزد که پول تو جیبی، پول بادآورده ای نیست و به عنوان قسمتی از درآمد و مخارج خانواده محسوب می شود و با توجه به نیازهای واقعی او تعیین شده است.
به دانش آموزان خود آموزش دهید که چه مخارجی را باید برای خود متقبل شوند و چه مقداری نیز باید برای تفریح، پس انداز و یا خرید در نظر داشته باشند.

در ابتدای هر سال تحصیلی و با تغییر مخارج فرزند، مقدار پول تو جیبی او را مورد بازبینی قرار دهید.
مقدار پول تو جیبی دانش آموزان بستگی به سطح رفاه خانواده و مخارج آن ها در بیرون از خانه دارد و باید قوانین و مسئولیت های استفاده از این پول به آنها آموزش داده شود.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مرجان سلیمانیان،تنظیم:نیلوفر یاقوتی