تبیان، دستیار زندگی
فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی : وظیفه دولت پیگیری است، دولت نباید فرافکنی کند، متأسفانه گاهی دولت فعلی خود را در موضع مخالف قرار می دهد گویی که باید مخالفت کند، درصورتی که مخالف و اپوزیسیون نیست . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رئیس سازمان انرژی اتمی و فیش های نجومی

فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی : وظیفه دولت پیگیری است، دولت نباید فرافکنی کند، متأسفانه گاهی دولت فعلی خود را در موضع مخالف قرار می دهد گویی که باید مخالفت کند، درصورتی که مخالف و اپوزیسیون نیست . . .

بخش سیاست تبیان

رئیس سازمان انرژی اتمی ، فیش های نجومی ، حقوق های میلیونی ، فیش های میلیونی ، دکتر عباسی ، دولت ، حس

فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی درباره حقوق های نجومی برخی مدیران دولتی اظهار داشت: ما اگر نظام اداری را اصلاح کنیم و یک نظام حقوق و دستمزد صحیح داشته باشیم و به هر کس به اندازه ارزش و زحمتی که می کشد، حقوق و دستمزد دریافت کند این گونه مسائل در کشور پیش نمی آید.

وی افزود: حال ممکن است اشتباهاتی صورت گیرد، ولی همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند اکثر مدیران کشور از گذشته زحمت می کشیدند و تلاش می کردند. کسی ثروت بادآورده ای ندارد، ما کاری به خط و خطوط و جناح های سیاسی آنها نداریم، تقریباً در هر کدام از این جناح های سیاسی افرادی پیدا می شوند که فرد یا افرادی کمی بیش تر یا کم تر حقوق دریافت می کنند.

دولت باید قبلاً کنترل می کرد و نمی گذاشت این مسائل به وجود می آمد، اکنون همه باید به دولت کمک کنیم تا بتواند از این مسائل عبور کرده و به خدمتی که باید به جامعه داشته باشد، بپردازد.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی همچنین تصریح کرد: افرادی نیز وجود دارند که در جامعه مدیریت نمی کنند و وضعشان خوب است، به نظر من اگر کسی استعدادی دارد و می تواند کاری انجام دهد اگر وارد مدیریت دولتی نشود، وضع زندگی او از نظر مادی خیلی بهتر می شود. عمدتاً افراد برای خدمت به مردم وارد بحث های مدیریت دولتی می شوند و خوشبختانه همین باعث ثبات و پیشرفت هر روز کشور می شود.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همه باید کار خود را انجام دهند، ما باید اول نظام دستمزد را درست کنیم؛ لذا مجلس نیز در زمینه دریافت حقوق های نجومی برخی میران دولتی باید کار کارشناسی خوبی را انجام دهد چرا که به صورت دفعی نمی توان مصوبه ای را در مجلس مطرح کرد. زمانی که لایحه و یا طرحی بخواهد از سوی دولت و مجلس بررسی شود، باید حتماً کار کارشناسی دقیقی بر روی آن انجام شود و این طرح و لایحه باید به صورت یک کار مقطعی در جای کوچکی اجرا شود؛  این گونه نباشد که بر فرض مثال یک پزشک حقوق  بسیار بالایی داشته باشد و یک پزشک مشابه آن دارای درآمد پایین باشد، مگر مشاغل با هم فرق می کنند؟

وی ادامه داد: کسی که مدیر شد نباید وضع زندگی او با یک متخصص باید خیلی فاصله داشته باشد. ما باید در جهتی پیش برویم که کار تخصصی دارای ارزش باشد.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی همچنین یادآور شد: هیچ دلیلی ندارد کسی که تاریخ و جغرافی می داند از یک پزشک یا مهندس درآمد پایین تری داشته باشد و یا کسی که درحوزه نفت کار می کند، صرف اینکه در این حوزه است درآمد او از کسی که در وزارت نیرو یا دانشگاه است، دارای درآمد بیش تری باشد، لذا باید یک بازنگری کلی و اساسی در نظام حقوق و دستمزد انجام شود و به هر کس به اندازه زحمتی که می کشد و کار حساسی که دارد، حقوق پرداخت کنیم، اصلاً نیاز به پاداش وجود ندارد، این پاداش ها، سکه ها و رقم هایی که در مناسبت ها و اعیاد مختلف داده می شود مربوط به این است که اساساً نظام دستمزد مشکل دارد.

عباسی خاطرنشان کرد: اگر نظام حقوق و دستمزد اصلاح شود و همه به صورت شفاف حقوق بگیرند، چنین مشکلاتی پیش نمی آید. اگر ما نظام حقوق و دستمزد را اصلاح کنیم و قابل اجرا باشد آن گاه دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی قانونی در دست دارد که برمبنای آن می تواند پیگیری و برخورد کند، یعنی دیگر قانون وجود دارد و اگر کسی تخلف کند، قابل برخورد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: این گونه مواردی که در دریافت حقوق های نجومی پیش می آید، نشان دهنده این است که حقوق را به صورت دقیق مشخص نمی کنند. به عنوان مثال اگر فردی گفت یک وزیر باید 5 میلیون تومان بگیرد، باید به این شخص گفته شود قیمت کار وزیر 5 میلیون تومان نیست. ما باید سایر مشاغل را در نظر بگیریم، برای مثال یک استاد دانشگاه که سابقه زیادی دارد و می تواند وزیر شود، در همان زمان که در دانشگاه حضور دارد بیش از مبلغ 5 میلیون تومان دریافت می کند. لذا ما باید برای وزیر اضافه کاری ها و همچنین تبعات شغلی و حق مأموریت وی را در نظر بگیریم و یک رقم از آن مشخص کنیم تا آن فرد بتواند درست زندگی کند و اگر کسی در فامیل، همسایه و جامعه از وی کمک خواست، بتواند کمک کند، ما اگر اینها را درست کنیم هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد.

وی در خاتمه عنوان کرد: وظیفه دولت پیگیری است، دولت نباید فرافکنی کند، متأسفانه گاهی دولت فعلی خود را در موضع مخالف قرار می دهد گویی که باید مخالفت کند، درصورتی که مخالف و اپوزیسیون نیست. دولت مسوول و مجری است و حتماً باید مسوولیت خود را انجام دهد، دولت باید قبلاً کنترل می کرد و نمی گذاشت این مسائل به وجود می آمد، اکنون همه باید به دولت کمک کنیم تا بتواند از این مسائل عبور کرده و به خدمتی که باید به جامعه داشته باشد، بپردازد.


منبع : خبرگزاری فارس