تبیان، دستیار زندگی
توانایی های ادراک بینایی برای یادگیری تحصیلی ضروری هستند. مهارت های خوب در تمیز دیداری پیش بینی کننده نیرومندی برای پیشرفت خواندن در پایه اول تحصیلی است. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فعالیت های تقویت ادراک دیداری

توانایی های ادراک بینایی برای یادگیری تحصیلی ضروری هستند. مهارت های خوب در تمیز دیداری پیش بینی کننده نیرومندی برای پیشرفت خواندن در پایه اول تحصیلی است. دانش آموزانی که می توانند حروف و اعداد را بخوانند، از اشکال هندسی کپی می کنند و کلمات را جور نمایند، در پایه اول به خوبی می توانند در خواندن پیشرفت کنند.

فعالیت های تقویت ادراک دیداری

فعالیت های تقویت ادراک دیداری عبارتند از:

1- ایجاد طرح از طریق میخ بر روی تخته
در این تمرین از میخ های رنگی استفاده می کنند، کودکان با میخ از روی مدل دیداری که به وسیله معلم ساخته شده است، اشکال هندسی رنگی درست می کنند.
2- کف پوش یا آجر
نوآموزان با استفاده از کف پوش یا آجر باید نمونه هایی را از روی مدل درست کنند.
3- طراحی به وسیله مکعب ها
از کودکان بخواهید که با استفاده از مکعب های چوبی یا پلاستیکی که همه یک رنگ هستند یا هر سطح آن ها به رنگ خاصی است، اشکال هندسی درست کنند و از روی مدل کپی نمایند.
4- یافتن اشکال در تصاویر
از نوآموزان بخواهید که همه اشیا یا طرح های گرد، مربع و غیره را در تصاویر پیدا کند.

فعالیت های تقویت ادراک دیداری

5- پازل ها
نوآموز پازل هایی را که به وسیله معلم درست شده است یا به طور تجاری در بازار وجود دارد را جور می کند. برای انجام این کار مواردی را مثل افراد، حیوانات، اشکال، اعداد یا حروف که قطعه قطعه شده هستند در مقابل نوآموز قرار می دهیم تا آن ها را جور و مرتب کند.
6- طبقه بندی
کودکان اشیا را از نظر شکل، اندازه و رنگ گروه بندی یا طبقه بندی می کنند. این اشیا را می توانند داخل یک ظرف یا جعبه قرار دهند. آن ها می توانند سیب زمینی، سکه، دکمه، لوبیا و غیره را برای این کار مورد استفاده قرار دهند.
7- جور کردن اشکال هندسی
اشکالی را که بر روی کارت ترسیم شده اند تهیه کنید و به کودکان بگویید که در این بازی لازم است این گونه اشکال جور شوند. کوزه هایی را در اندازه های مختلف و یا درپوش های متفاوت تهیه کنید، درپوش ها را قاطی کنید و از نوآموزان بخواهید که درپوش ها را با کوزه ها جور کنند.
8- دومینوها
یک نوع از بازی دومینو را با ساختن مجموعه ای از کارت ها با استفاده از کاغذ سنباده، نمد، برچسب ترتیب دهید. از نوآموزان بخواهید که کارت ها را با یکدیگر جور کنند. بر روی این کارت ها اشکال، حروف و اعداد قرار دارند.

از کودکان خواسته می شود با دومینوها به این ترتیب بازی کنند که انتهای قطعه دومینوی خود را به انتهای هر قطعه دومینوی مشابه آن بچسبانند.
9- بازی کردن با کارت ها
یک مجموعه از کارت های بازی مواد ارزشمندی را برای جور کردن لباس ها، تصاویر، اعداد و ظروف فراهم می کنند.
10- حروف و اعداد
ادراک و تمیز دیداری حروف از جمله مهارت های مهم برای آماده سازی خواندن است. بازی هایی که فرصتی را برای جور کردن، طبقه بندی کردن یا نامیدن اشکال فراهم می سازند، می توانند برای حروف و اعداد طراحی شوند.
11- دبلنای حروف
کارت های دبلنا را می توان با حروف درست کرد. وقتی حروف نام برده می شوند نوآموز آن ها را شناسایی کرده و روی آن ها را می پوشاند.
13- ادراک دیداری کلمات
توانایی درک کلمات ارتباط بسیار زیادی با خواندن دارد. از بازی های جور کردن، دسته بندی کردن، گروه بندی کردن و کپی کردن کلمات استفاده کنید.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مرجان سلیمانیان ،تنظیم نیلوفر یاقوتی