تبیان، دستیار زندگی
حافظه دارای تنوع گوناگونی است از جمله دیداری ، شنیداری، حرکتی، لمسی، بویابی، و..ولی حافظه داری و شنیداری و حرکتی از جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش برخوردار است. بعد از تربیت ، تقویت نوبت به پرورش آنها می رسد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقویت مهارت های حافظه دیداری،حافظه شنیداری و دقت وتمرکز

از دانش آموز می خواهیم، چند دقیقه بیرون از کلاس باشد. در غیاب او محل نشستن یکی دو نفر از همکلاسی هایش را عوض می کنیم. سپس دانش آموز را به کلاس فرا می خوانیم واز وی می خواهیم تا تغییرات انجام شده در کلاس را پیدا و گزارش کند.

تقویت مهارت های حافظه دیداری،حافظه شنیداری و دقت وتمرکز

حافظه دارای تنوع گوناگونی است از جمله دیداری ، شنیداری، حرکتی، لمسی، بویابی، و..ولی حافظه داری و شنیداری و حرکتی از جایگاه ویژه ای در آموزش و پرورش برخوردار است. بعد از تربیت ، تقویت نوبت به پرورش آنها می رسد .ما هم با گوشهایمان می بینیم و هم با چشمانمان می شنویم .برای شروع با تمرین سکوت آغاز می کنیم ، سپس با تصاویر.
برای مشكلتركردن تمرین درصورت موفقیت كودك می توانیم تصاویرگوناگونی كه ازیك نوع یا طبقه نباشد استفاده كنیم.حتی میتوان ا اعدادحروف كلمات هم استفاده نمود. مثلاً تصاویری از: خروس، سیب ، عدد 4 ،حرف ببازهم برای مشكل تر كردن تمرین می توان بعد از ارائه تصاویر از كودك بخواهیم چند ثانیه مكث كند. حدود 3 یا 5 یا 10 ثانیه و سپس تصاویر را نام ببرد.


تمرین فوق را انجام دهید اما این بار دانش آموز می بایست ترتیب تصاویر را هم رعایت كند. در این صورت توانایی توالی او نیز تقویت خواهد شد.


یك تصویر نسبتاً مركب را به دانش آموز نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا كل و اجزای آن را به خاطر بسپارد. سپس تصویر را مخفی كرده اجزاء تصویر را از وی سوال می كنیم. معمولاً در دفعات اول جزئیات اندكی از تصویر را بیاد می آورد سپس همان تصویر مجدداً به او نشان داده می شود. با اندكی دقت در می یابیم كه این بار نوع و كیفیت نگاه كردن كودك با دفعه ی قبل تفاوت دارد زیرا اجزای بیشتری را به خاطر می آورد.

این تفاوت در واقع همان فرآیند درمان است. بعد از چند روز و روزانه چند دقیقه تمرین، مجدداً تصویر را به وی نشان می دهیم و اجزای آن را از او می پرسیم. جالب است كه با كمال اطمینان می توانیم اعتماد به نفس بسیار زیاد دانش آموز و همچنین تفاوتی چشمگیر را در میزان تقویت حافظه ی دیداری او مشاهده كنیم.


از دانش آموز می خواهیم، چند دقیقه بیرون از کلاس باشد. در غیاب او محل نشستن یکی دو نفر از همکلاسی هایش را عوض می کنیم. سپس دانش آموز را به کلاس فرا می خوانیم واز وی می خواهیم تا تغییرات انجام شده در کلاس را پیدا و گزارش کند.

مجموعه محدودی از اشیا و یا تصاویر را به ترتیب خاص در برابر دید كودك می چینیم واز دانش آموز می خواهیم نام و ترتیب قرار گرفتن آنها را به خاطر بسپارد. سپس چشمان او را می بندیم و آنگاه جای چند وسیله را با هم عوض می كنیم و بعد از وی می خواهیم اشیا یا تصاویر را به ترتیب قبلی بچیند.


چند کارت مقوایی به ابعاد 10 *7 سانتی متر تهیه کرده و بر روی هرکدام یک واژه می نویسیم. کارت ها را به دانش آموز می دهیم تا واژه هارا به خاطر بسپارد. سپس کارت ها را از او گرفته و دور از دید وی، یکی دو کارت را برمی داریم و بقیه را به دانش آموز می دهیم. سپس از او می خواهیم تا کارت مربوط به واژه ای را که برداشته ایم معلوم کند. و روزانه به مدت 15 دقیقه تمرین حافظه انجام داد.


از انواع اسباب بازی های آموزشی مربوط به حافظه، مثل دومینو استفاده می کنیم و با استفاده از آن مسابقه ای بین دانش آموزان ترتیب می دهیم.

2- تمرینات حافظه شنیداری

سه كلمه برای دانش آموز بیان كنید و از وی بخواهید پس از اینکه هر سه کلمه را گفتید، آنها را بازگو كند. سپس چهار كلمه و ... به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعی خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود. این تمرین را می توانید از آسان به مشكل اجرا كنید. یعنی ابتدا از كلمات متداعی استفاده كنید كه در به یاد آوردن بهتر كلمات به كودك كمك می كنند. مثلاً(كیف، كتاب، دفتر، مداد). سپس از كلمات متنوع استفاده شود . برای مشكل تر شدن تمرین می توانید بعد از ارائه كلمات شنیداری از مكث 3 ، 5 ، یا 10 ثانیه نیز استفاده كنید تا زمان ماندگاری كلمات در حافظه ی كودك افزایش یابد.


یک جمله برای دانش آموز بگویید و از او بخواهید آن را تکرار کند . سپس دو جمله بگویید تا آنها را تکرار کند و به همین ترتیب پیش بروید تا توانایی وی به حد هنجار و طبیعی برسد.
تمرینات 1و2 را انجام دهید، اما این بار دانش آموز باید ترتیب گفتن را هم حتماً رعایت كند. در این صورت توانایی توالی شنوایی او نیز تقویت خواهد شد.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
تهیه: مرجان سلیمانیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی