تبیان، دستیار زندگی
ساختن واژگان را این گونه تمرین کنید. از او بخواهید که هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرد و به شما بگوید و درباره معنی کلمه با هم صحبت کنید، برای به دست آوردن معنای کلمه، با فرزندتان به فرهنگ لغت نگاه کنید، و با کلمه مورد نظر جمله بسازید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نارسایی های خواندن و توصیه هایی برای والدین (2)

ساختن واژگان را این گونه تمرین کنید. از او بخواهید که هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرد و به شما بگوید و درباره معنی کلمه با هم صحبت کنید، برای به دست آوردن معنای کلمه، با فرزندتان به فرهنگ لغت نگاه کنید، و با کلمه مورد نظر جمله بسازید.

نارسایی های خواندن و توصیه هایی برای والدین (2)

در مطلب قبل با مشکل نارسایی خواندن تا حدی آشنا شدید، حال متوجه می شوید که اختلال خواندن اکتسابی نیست. این ناتوانی ناشی از فقدان آموزش کافی به دلیل فقر یا عدم دسترسی به آموزش نمی باشد.(مطالب قبل را از اینجا می توانید مرور کنید.)

توصیه هایی برای والدین دارای فررندان مبتلا به اختلال خواندن

شرایط دسترسی به کتاب (در خانه یا کتابخانه عمومی) فراهم شود.
هر روز زمانی را جهت کتاب خواندن به عنوان یک کار تفریحی قرار دهید.
به آن ها فرصت داده شود تا هم به تنهایی بخوانند و هم همراه با یک بزرگ سال
بازی هایی در زمینه ساختن کلمه، قافیه، نام گذاری و غیره انجام شود.
خواندن دانش آموز را بر روی نوار ضبط کنید و سعی کنید فیدبک های مناسب به آن بدهید.
در زمان کتاب خواندن، استراحت های کوتاه قرار دهید تا از سرخوردگی کودک جلوگیری کند.
از تحسین زیاد استفاده کنید.

نارسایی های خواندن و توصیه هایی برای والدین (2)

انتقاد را محدود کنید.

معانی متعدد کلمات را با او کار کنید.
بر شکل صدا، مترادف ها و هم صداها، تمرکز کنید و آن ها را عینی سازید.
قواعد زبان را آموزش دهید. به عنوان مثال، قوانین هجی کردن، قوانین متضاد و غیره.
به کودک تان متن های متناسب با سن خودش را بدهید تا بخواند و بر این امر نظارت کنید.
او را به خواندن همان کلمات در متن های متفاوت، ترغیب کنید تا سرعت و دانش او نسبت به کلمات افزایش یابد.
زمانی را برای تمرین روان خوانی قرار دهید تا همان کلمات قبلی را تکرار کند.
بررسی کنید که یا معلم فرزند شما، آموزش مناسب جهت خواندن را گذرانده است یا نیاز است تا مربی دیگری به فرزند شما آموزش خواندن در رابطه با نارساخوانی را بدهد.


در خواندن متن با فرزند خود این موارد را انجام دهید: بازخوانی بلند با او، مدل سازی، عبارت بندی و هنگ (زیر و بمی صدا)
به او اجازه دهید، هرچه دوست دارد بخواند.
صبور و مثبت نگر باشید.
آشنایی با مراحل رشد دانش آموز، باعث می شود تا تأخیرهای رشدی به موقع شناسایی شود.
به یاد داشته باشید که همیشه پاسخ سریع و روشن در روند بهبود دانش آموز دریافت نمی کنید. بهبود مشکلات دانش آموز به زمان و تمرین نیاز دارد.
کتاب ها را روی نوار ضبط کرده و فرزندتان در ماشین آن ها را گوش کند، این مسأله یک تجربه مثبت برای او ایجاد می کند.


در حالی که یک عبارت کوتاه به او می دهید تا بخواند، زمان صرف شده را یادداشت کنید تا در دفعات بعدی، سعی کند متن را روان تر و در مدت زمان کوتاه تر بخواند. این کار برای فرزندان لذت بخش است که می بینند چگونه مدت زمان خواندن متن کوتاه تر می شود.
ساختن واژگان را این گونه تمرین کنید. از او بخواهید که هر روز یک کلمه جدید یاد بگیرد و به شما بگوید و درباره معنی کلمه با هم صحبت کنید، برای به دست آوردن معنای کلمه، با فرزندتان به فرهنگ لغت نگاه کنید، و با کلمه مورد نظر جمله بسازید.
یک بازی در مورد ساختن کلمه این است که هر یک از شما (والدین و فرزند) کلمه جدید را حداقل دو بار در روز در یک جمله به کار ببرید. سپس دوباره در آن هفته یک کلمه جدید به دیوار بزنید و با اضافه کردن آن در لیست کلماتی که کودک خواندن آن را یاد گرفته است، باعث می شود که فرزندتان با دیدن لیست، تشویق و تقویت شود.


از کامپیوتر و از جمله برنامه های کاربردی، بازی های آموزشی، و وب سایت ها دارای بازی های یادگیری استفاده کنید.
به فرزندتان تصویری را نشان دهید که شامل چندین شی باشد. سپس تصویر را مخفی کنید و از او در مورد اشیاء و تصاویر داخل تصویر اصلی سوال کنید. بدین ترتیب حافظه دیداری افزایش می یابد.
متنی را که دارای اشتباهات جزئی است به او داده و از او بخواهید، اشتباهات را پیدا کرده و اصلاح کند.
مخلوط دانه های ریز مثل برنج و گندم را به او بدهید تا جدا کند.
از او بخواهید کلماتی که به صورت نجوا به آرامی بیان می کنید را تشخیص دهد.
حروف ابتدا و انتهای کلمات بیان شده را تشخیص دهید.


در حالی که پشت او به شماست، صدایی تولید کنید تا جهت آن را تشخیص دهد.
مواردی را در قوطی های جفتی بریزید و تکان دهید تا صدای آن را شنیده و صداهای مشابه را انتخاب کند.
تصاویری از 2 عدد تا 6 عدد را به او نشان دهید و بعد از 3 الی 5 ثانیه از او بخواهید به ترتیب آن ها را بیان کند.
تمرین فوق را با اعداد، حروف، کلمات و اشیاء انجام دهید.
اشعار و سرودها را در کلاس و خانه حفظ کنید.
با استفاده از چند کلمه داستان بسازید.
در مورد آن چه می خواند، یک تصویر رسم کرده یا چند خط بنویسید.
به او اجازه دهید تا در مورد مطالب خوانده شده، سوال کند.
فرزندتان را به خواندن همه چیز تشویق کنید از جمله: برچسب ها، تابلو مغازه ها، مجلات، خواندن بروشورها و دستورالعمل ها، بیلبوردها
به فرزندتان اجازه دهید که در فروشگاه به دنبال لیست غذایی نوشته شده بگردد و چیزهای مورد نیاز را در روزنامه پیدا کند.

نارسایی های خواندن و توصیه هایی برای والدین (1)

نارسایی های خواندن و توصیه هایی برای والدین (2)

پخش مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: نیلوفر یاقوتی