تبیان، دستیار زندگی
طرح ویره مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی از امروز آغاز شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آغاز طرح ویژه مبارزه با قاچاق

طرح ویره مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم بهداشتی و مواد غذایی از امروز آغاز شد.

بخش اقتصاد تبیان

قاچاق

جلسه هماهنگی برگزاری طرح ویژه مبارزه با قاچاق دارو، مکمل دارویی، لوازم آرایشی و مواد غذایی به ریاست رییس سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و سیاستگذاری اجرای این طرح انجام شد.

در تهران آگاهی بخشی به کسبه برای رعایت قانون و هشدار برای پاکسازی واحدهای صنفی از عرضه کالا قاچاق از طریق نصب بنر در بازار و برگزاری جلسات متعدد با کسبه خیابان ناصرخسرو انجام و این طرح از امروز آغاز شد.


منبع: ایسنا