تبیان، دستیار زندگی
خانه ی هنرمندان ایران از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه امسال تعطیل خواهد بود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعلام زمان تعطیلات تابستانی خانه هنرمندان

خانه ی هنرمندان ایران از 12 تا 18 تیرماه امسال تعطیل خواهد بود.

خانه هنرمندان ایران

تمام واحدهای خانه هنرمندان ایران به استثنای تماشاخانه استاد انتظامی از 12 تا 18 تیرماه امسال به دلیل برخی تعمیرات داخلی در بخش های مختلف و تعطیلات تابستانی تعطیل است.

تماشاخانه ی استاد انتظامی در ایام تعطیلی خانه ی هنرمندان ایران، هر روز با نمایش «ترنسمیترها» به کارگردانی و نویسندگی حمیدرضا مهنانی ساعت 18، نمایش «سزارین» به نویسندگی آرین لطفعلیان و کارگردانی محمدرضا تک زارع ساعت 19:30 و نمایش «خواهران پاپن» به کارگردانی و نویسندگی مریم مالمیر ساعت 21 میزبان مخاطبان خواهد بود.


روابط عمومی خانه ی هنرمندان ایران