تبیان، دستیار زندگی
گزیده ای از سروده های 10 شاعر مطرح قرون 3 و 4 هجری شامل رودکی، کسایی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، رابعه قزداری، منجیک ترمذی، دقیقی، منطقی، سگزی و حنظله بادغیسی منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«پیش گامان شعر فارسی» راهی بازار کتاب شدند

گزیده ای از سروده های 10 شاعر مطرح شامل رودکی، کسایی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، رابعه قزداری، منجیک ترمذی، دقیقی، منطقی، سگزی و حنظله بادغیسی منتشر شد.

بخش ادبیات تبیان

«پیش‌گامان شعر فارسی» راهی بازار کتاب شدند

«پیش گامان شعر فارسی» گزیده ای از سروده های ۱۰ شاعر مطرح قرون ۳ و ۴ هجری شامل رودکی، کسایی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی، رابعه قزداری، منجیک ترمذی، دقیقی، منطقی، سگزی و حنظله بادغیسی منتشر شد.

کتاب «پیشگامان شعر فارسی» گزیده ای است از سروده های ۱۰ تن از طلایه داران سخن فارسی در قرون سوم و چهارم هجری که به نوعی شعر آنان آئینه دار سخن فارسی در این دوران است و فراز و فرود شعر فارسی را در آن روزگاران در ادبیات برجای مانده از آنان می توان نظاره کرد.

به گفته نگارنده، شاعران این مجموعه بر اساس اهمیت نسبی در تاریخ ادبیات فارسی در کنار یکدیگر آمده اند. در انتخاب سروده ها کوشش شده به متقن ترین تحقیقات و چاپ های موجود از مجموعه ها و دیوان ها و دفترهای این شاعران استناد شود و بیش از آنکه به سادگی عبارت و شرح پذیری آن توجه شود، اصالت و استناد آنها مورد توجه بوده و آنچه از منابع کهن تر نقل شده و به گواهههی زبان و سبک، از اصالت بیشتری برخوردار بوده، رجحان داده شده است.

نویسنده در آغاز هر فصل بخشی را به زندگی و شعر هر یک از شاعران اختصاص داده است. روزگار این شاعران، دوران بدیع گرایی و توجه خاص به آرایه های پیچیده ادبی نیست و آنها تقریباً بی هیچ تکلفی به صورت طبیعی، صنایع بدیعی را در سخن خویش به کار می برند و نگارنده هم بر همین اساس، در شرح صنایع و آرایه های ادبی ابیات، جز به برخی ظرایف یا نکاتی که احیاناً در فهم معنی بیت یاری رسان است، اشاره ای نکرده است.

کتاب «پیش گامان شعر فارسی» که برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس متون نظم ۱ (پیشگامان نظم فارسی) تدوین شده، در ۱۹۶ صفحه، با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با بهای ۷۰۰۰ تومان از سوی انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) منتشر و راهی بازار شده است.


منبع: مهر

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .