تبیان، دستیار زندگی
هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در سازمان ساماندهی مشاغل و سازمان ورزش شهرداری تهران مستقر شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقرار هیئت بازرسی در دو سازمان‌ زیرمجموعه شهرداری

هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در سازمان ساماندهی مشاغل و سازمان ورزش شهرداری تهران مستقر شده است.

بخش حقوق تبیان

بازرسی

هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری) از تاریخ ۹۵/۰۳/۲۲ لغایت ۹۵/۶/۱۷ در سازمان ورزش شهرداری تهران با موضوع «بررسی عملکرد سازمان ورزش شهرداری تهران» مستقر است.

چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر (واقع در خ آزادی نرسیده به یادگار امام نبش شهرداری منطقه ۱۰ سازمان ورزش) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۶۶۰۵۱۵۵۸ تماس حاصل فرمایند. همچنین سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

علاوه بر این، هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری ها (گروه خدماتی و فنی شهرداری) از تاریخ -۹۵/۳/۲۲ لغایت ۹۵/۶/۱۷در سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری تهران با موضوع «بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه واگذاری و ساماندهی کیوسک های سطح شهر تهران در سه سال اخیر» مستقر است.

چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیئت بازرسی مستقر (واقع در خیابان گاندی کوچه یکم شماره ۱۷ طبقه ۴) مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۸۸۷۸۰۱۸۸ تماس حاصل فرمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.


منبع: سازمان بازرسی کل کشور