تبیان، دستیار زندگی
روسری با هنر ایرانی، زیبایی دیگری دارد. مارک ایرانی لورنزو طی چندین سال فعالیت مداوم در زمینه تولید شال و روسری به خوبی توانسته خواسته های مشتریان خود را برآورده سازد. طرح های متنوع و زیبای روسری ها چشم ها را خیره می کند و به گفته مسئولین این مارک ایران
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روسری با هنر ایرانی

روسری با هنر ایرانی، زیبایی دیگری دارد. مارک ایرانی لورنزو طی چندین سال فعالیت مداوم در زمینه تولید شال و روسری به خوبی توانسته خواسته های مشتریان خود را برآورده سازد.
 طرح های متنوع و زیبای روسری ها چشم ها را خیره می کند و به گفته مسئولین این مارک ایرانی، جنس پارچه ها و طراحی آنها مخلوطی از هنر ایرانی و خارجی است.

فرآوری: زینب عشقی-بخش زیبایی تبیان


روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانی روسری با هنر ایرانیمشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.