تبیان، دستیار زندگی
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر گفت: منادی بحث حقوق بشر اسلامی و آموزه های دینی حقوق بشر هستیم و در گفت وگوهایمان با کشورهای غربی و تعاملات با کشورهای اسلامی همواره برغنی بودن آموزه های دین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معاون ستاد حقوق بشر خبر داد:

تلاش ایران برای وارد کردن مبانی حقوق بشر اسلامی به اسناد بین‌المللی

معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر گفت: منادی بحث حقوق بشر اسلامی و آموزه های دینی حقوق بشر هستیم و در گفت وگوهایمان با کشورهای غربی و تعاملات با کشورهای اسلامی همواره برغنی بودن آموزه های دینی اسلام در حوزه حقوق انسان تاکید کرده ایم.

بخش حقوق تبیان

حقوق بشر

دکتر کاظم غریب آبادی با اشاره به فعالیت های این ستاد در زمینه ترویج حقوق بشر اسلامی اظهارکرد: متاسفانه بحث تنوع فرهنگی و احترام به ارزش های حاکم برکشورها تعمدا در حقوق بشر مورد غفلت قرار می گیرد، کشورهای غربی عموما تمایل دارند سبک زندگی و استانداردهای خود را به عنوان حقوق بشر جهان شمول برای همه کشورها و جهان معرفی کنند.

غریب آبادی در ادامه افزود: در حالی که ما در جهان کشورهای مختلف با فرهنگ ها و ارزش های متفاوت داریم که نکته کلیدی است، در همین ما چارچوب حقوق بشر اسلامی را هم داریم که طیف وسیعی از کشورها که به عنوان کشورهای اسلامی هستند یا کمتر یا بیشتر از موازین اسلامی تبعیت می کنند و این موضوع نیز متاسفانه از سوی جامعه بین المللی مورد غفلت قرار می گیرد که دراین زمینه هم بخواهد حقوق بشر اسلامی را به رسمیت بشناسد.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با بیان اینکه توجه به حقوق بشر موضوع جدید نیست، اضافه کرد: در حقوق بشر اسلامی توجه ویژه ای به کرامت انسانی می شود، بیش از 14 قرن قبل که دین اسلام نازل شد احترام به کرامت انسانی و توجه به حقوق انسان را داریم درحالی که حقوق بشر بین المللی یا غربی بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت که اولین سند آن اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

وی ادامه داد: پس کشورهای اسلامی صاحب یک مبانی غنی در حوزه حقوق انسان و حقوق بشر هستند؛ اما به صورت کلی متاسفانه برخی از کشورهای خاص و همچنین مکانیزم های بین المللی حقوق بشر از اینکه حقوق بشر را به صورت حقوق بشر مختلف ببینند، پرهیز دارند.

غریب آبادی همچنین گفت: آن ها از به رسمیت شناختن این موضوع که حقوق بشر و موازین و مبانی آن ها در برخی از موارد با توجه به فرهنگ ها و ارزش های حاکم بر کشورها می تواند در راستای شرایط همان کشورها در نظرگرفته و اعمال شود، پرهیز می کنند.

وی تصریح کرد: این کشورها، امروزه برخی از موضوعاتی را به عنوان حقوق بشر تلقی می کنند مانند حقوق همجنس بازان در حالی که کشورهای اسلامی چنین موضوعی را قبول ندارند. از طرفی دیگر همین کشورها فشار وارد می کنند که دیگر کشورها نیز از این استانداردهای آنان تبعیت کنند، این تساهل در بین مکانیزم های بین المللی حقوق بشری در کشورهای غربی متاسفانه وجود ندارد و به دنبال جهان شمولی حقوق بشر هستند.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر افزود: البته منکر اینکه برخی از ابعاد حقوق بشر هم جهان شمول است نیستیم، ولی هرآنچه که آن ها به عنوان حقوق بشر می خواهند معرفی کنند که دیگر ضرورتا حقوق بشر جهان شمول نیست. باید ببینم که آیا فرهنگ حاکم برکشورها این را اجازه خواهد داد که آن را بعنوان اصل حقوق بشری ببینند یا خیر؟ یا اینکه برخی از مواردی که بعنوان حقوق بشر معرفی می کنند متناقض حقوق بشر خواهد بود؛ این تساهل متاسفانه در بین این کشورها و مکانیزم ها وجود ندارد؛ اما این مانع از آن نمی شود که کشورهای اسلامی به تلاش های خود ادامه ندهند.

غریب آبادی اضافه کرد: ما در ستاد حقوق بشر منادی بحث حقوق بشراسلامی و آموزه های دینی حقوق بشر هستیم و در گفت وگو هایمان با کشورهای غربی و در تعاملات با کشورهای اسلامی همواره برغنی بودن آموزه های دینی اسلام درحوزه حقوق انسان تاکید کرده ایم.

وی گفت: همچنین باید در خصوص ترویج آموزه های دینی اسلامی حقوق بشری هم تلاش کنیم که این موضوع را هم درمکانیزم ها و هم شورای حقوق بشر و هم در مباحث مربوطه در خصوص اسناد سازی و ابزارسازی حقوق بشر در سازمان های بین المللی در وزارت امور خارجه و هم ادبیات سازی پیگیری می کنیم.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر افزود: در حال برگزاری میزگرد بین المللی حقوق بشر اسلامی با دعوت از برخی اندیشمندان اسلامی و ایرانی در حوزه حقوق بشری اسلامی هستیم که مبانی حقوق بشر اسلامی در برخی از حوزه ها را در این سمینار یک روزه که در مردادماه در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد به بحث خواهیم گذاشت که از نتایج آن جامعه بین المللی و سایر کشور بهره مند خواهند بود.

غریب آبادی در ادامه بیان کرد: همچنین برخی از تالیفات در ستاد حقوق بشر در نظرگرفته شده که هم بحث حقوق بشر اسلامی را تئوریزه و هم مبانی آن را ترویج کنیم. در این زمینه هم با برخی از محافل آکادمیک و تحقیقاتی قراردادهای پژوهشی منعقد شده است و امیدواریم در سال جاری بتوانیم حداکثر یک یا دو اثر را در زمینه حقوق بشر اسلامی هم در داخل کشور و دانشگاه ها و هم برای خارج کشور به زبان های مختلف منتشر کنیم که جزو برنامه های اصولی ما است.

وی همچنین گفت: با کشورهای اسلامی رایزنی می کنیم که چگونه می توانیم هرچه بیشتر در اسناد بین المللی حقوق بشر از مبانی دینی حقوق بشر اسلامی هم استفاده کنیم و آن ها را در اسناد بین المللی هم وارد کنیم، این کاری است که کشور ایران به تنهایی نمی تواند انجام دهد و نیاز به همکاری سایر کشورهای اسلامی دارد.


منبع: میزان