تبیان، دستیار زندگی
آمریکا در عین این که مخالف رژیم اسد است و از نظر تبلیغاتی و سیاسی ، از سرنگونی او حمایت می کند ، ولی در یک تحلیل کارشناسانه ، در مقایسه با فرانسه ، به لحاظ نظامی ، از گروه های مخالف رژیم اسد کمتر حمایت می کند و . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مثلث شوم سیاست آمریکا

آمریکا در عین این که مخالف رژیم اسد است و از نظر تبلیغاتی و سیاسی ، از سرنگونی او حمایت می  کند ، ولی در یک تحلیل کارشناسانه ، در مقایسه با فرانسه ، به لحاظ نظامی ، از گروه  های مخالف رژیم اسد کمتر حمایت می  کند و  . . .

فرآوری: ع . امانی - بخش سیاست تبیان

مثلث شوم ، سیاست ، آمریکا ، آخرین اخبار ، جنگ ، داعش ، سوریه ، اسد ، دولت ، سیاست خارجه ، وزیر امور

مدت هاست که خاورمیانه مستقیم و غیر مستقیم زیر پایِ چکمه پوشان آمریکایی است و آتش جنگی خانمان سوز را برافراشته. با این که این جریان امر جدیدی نیست اما از دوران دولت بوش و اینک در دولت اوباما به اوج رسیده به طوری که سیاست خارجی آمریکا صدرنشین اخبار سطح جهان قرار شده است.
آمریکا در عین این که مخالف رژیم اسد است و از نظر تبلیغاتی و سیاسی ، از سرنگونی او حمایت می  کند ، ولی در یک تحلیل کارشناسانه ، در مقایسه با فرانسه ، به لحاظ نظامی ، از گروه  های مخالف رژیم اسد کمتر حمایت می  کند و به نوعی محافظه کارانه پیش می رود. آمریکا با توجه به درگیری  هایی که در چند سال گذشته در عراق ، افغانستان و لیبی ایجاد کرده است ، نمی خواهد وارد یک ماجرای نظامی دیگر شود.

پروژه "نفت صخره  ای" امریکا که اوباما در سند استراتژی امنیت ملی 2015 از آن به رهبری جهان در تولید نفت و گاز تعبیر می  کند ، در پی تغییر معادله 80 ساله نفت در برابر امنیت با عربستان است.

دلیل دیگر محتاط عمل کردن آمریکا در زمینه  ی بحران سوریه نیز به هم خوردن غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی توازن منطقه ، در صورت به قدرت رسیدن سَلفی هاست.
یکی از جنبه  های مهم سیاست فعلی آمریکا ، رهبری ائتلاف ضد داعش است که می  توان علاوه بر بهره  گیری از الگوی سیاست بوروکراتیک آمریکا (چارچوب پیشنهادی آلیسون) ، از سه منظر دیگر هم به این سیاست  ها نگریست که هر سه در سیاست  های خاورمیانه  ای امریکا نقشی محوری دارد : سیاست چرخش به شرق ، سیاست هدایت از پشت و سیاست افزایش استخراج نفت صخره ای آمریکا.
چرخش به شرق
چرخش به شرق به این معنی است که امریکا در کنار حفظ توجه خود بر منطقه خلیج فارس ، از تمرکز بر سایر نقاط خاورمیانه و بویژه مناقشه اعراب و اسرائیل خواهد کاست و نیروهای آزادشده از این تغییر سیاست را عمدتاً به دریای چین برای مقابله با تحرکات و احتمالی و تهدیدات چین به عنوان مهم ترین و قوی  ترین رقیب امریکا در دهه  های آینده به کار خواهد بست. البته با وجودی که دولت اوباما در نظر داشت به منظور مهار چین ، سیاست استراتژیک امریکا را از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل نماید ، اما تحولات پی در پی خاورمیانه و بویژه قدرت  گیری داعش ، فعلاً این برنامه را متوقف کرده است.
سیاست هدایت از پشت
آمریکا طی سال های اخیر سیاست نوینی را پیش گرفته که به سیاست "سیاست هدایت از پشت" معروف است. "سیاست هدایت از پشت" عمدتاً تحت تأثیر جو ضد آمریکایی شدید در جریان انقلاب  های عربی 2011 به بعد اتخاذ شد ، چرا که بررسی  ها نشان می  داد حضور آشکار امریکا و ارتش این کشور در تهاجم و مداخلات نظامی در خاورمیانه و سایر نقاط جهان نقش مهمی در تحریک افکار عمومی بر ضد امریکا و سربازان این کشور ایفا می  کند. لذا اوباما با اتخاذ سیاست  هایی مشابه "نیکسون" مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان ، کلاً از اعزام نیروی رزمی زمینی به مناطق درگیری بویژه در خاورمیانه به شدت پرهیز می  کند و ترجیح می  دهد بخش عمده هزینه  های مادی و انسانی چنین مداخلاتی را برعهده متحدین خود بگذارد.
رهبری اتحاد ضد داعش متشکل از کشورهای همسو ، استقبال از تشکیل نیروهای واکنش سریع شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس کمپ دیوید و همین طور استقبال اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا از تشکیل ارتش متحد عربی با مشارکت مصر ، اردن و کشورهای ثروتمند نفتی حوزه خلیج  فارس برخی از جنبه  های این استراتژی است.
سیاست نفت صخره ای
در کنار این اقدامات ، پروژه "نفت صخره  ای" امریکا که اوباما در سند استراتژی امنیت ملی 2015 از آن به رهبری جهان در تولید نفت و گاز تعبیر می  کند ، در پی تغییر معادله 80 ساله نفت در برابر امنیت با عربستان است و باعث خواهد شد امریکا از وارد کننده نفت به یک تولید کننده عمده و صادر کننده نفت تبدیل شود و کاهش یا قطع وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس ، برگ برنده عمده  ای در اختیار امریکا هم در سیاست  های خاورمیانه و هم در سیاست  های جهانی  اش خواهد گذاشت.
اینک بیش از پیس باید از آمریکای جهانخوار در هراس باشیم زیرا با اتخاذ سیاست های خاص و جدید در پی سیطره ای جهانی در پس چهره ای آرام است. سیاست هایی که بیش از گذشته خون مردمان بی گناه کشورهای ضعیف به ویژه خاورمیانه را جاری خواهد ساخت.


منابع : باشگاه خبرنگاران جوان / روزنامه ایران