• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1395/04/19
  • تاريخ :

آشنایی با حالت های ماده

ذوب ، انجماد ، تبخیر ، جوشیدن ، میعان

آشنایی با حالت های ماده

ذوب: تبدیل شدن ماده ، از حالت جامد به مایع در اثر گرما را ذوب می گوئیم. وقتی قالب یخ را از یخچال در می آوریم در اثر گرماآب می شود.

انجماد: وقتی یک مایع را به اندازه کافی سرد کنیم به جامدتبدیل می شود. تبدیل شدن، ماده از حالت مایع به جامد را انجمادمی گوئیم، عمل انجماد دقیقاً عکس عمل ذوب است.

تبخیر: تبدیل شدن مایع به گاز را در اثر گرما تبخیر می گویند. تبخیر یک پدیده گرماگیر است.

جوشیدن: وقتی به مایع گرما می دهیم میزان حرکت و جنبش مولکول های آن زیاد می شود. اگر مولکول ها به اندازه کافی گرما جذب کنند، مقدار جنبش آن ها به اندازه ای می شود که نیروی ربایش بین مولکول ها دیگر نمی توانند آن ها را در کنار هم نگه دارند. در نتیجه مولکول های مایع، از هم دور می شوند در این حالت مایع به بخار تبدیل می شود. به دمایی که در آن، تمام مایع به بخار تبدیل می شود نقطه جوش می گوییم. 

میعان: مولکول ها در حالت بخار دارای سرعت و انرژی جنبشی زیادی هستند و در نتیجه نسبت به حالت مایع بسیار از هم دورند. به همین دلیل، برای اینکه بخار به مایع تبدیل شود باید سرعت مولکول های آن کاهش یابد تانیروی ربایش بین مولکول ها بتواند مولکول ها را کنار هم نگه دارد.

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با حالت های ماده و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند. (با قرار دادن پیکان ها در جای مناسب مسیر چرخه طی شده را  مشخص کنید)

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان
UserName