• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/03/24
  • تاريخ :

زندگی نامه هنرمندان مکتب مغولی

احمد موسی

شمس الدین

جنید نقاش

محمد سیاه قلم

عبدالحی

عبدالعلی

احمد موسی: از نقاشان بزرگ دوره ی مغول است که نقاشی های نسخه ی خطی بید پای کشیده است. نقاشی های این استاد به موضوعاتی چون گلها، پرندگان و درختان اختصاص دارد و بیشتر به شیوه ی چینی کار شده است. این مجموعه هم اکنون دراستانبول نگهداری می شود.

شمس الدین: ازشاگردان احمد موسی و استاد مینیاتورهای شاهنامه دموت است.

جنید نقاش: جنید درابتدا در دربار جلایرها مشغول نقاشی بود. دیوان خواجوی کرمانی را این هنرمند به دستور سلطان احمد، آخرین حکمران آل جلایر مصور کرد. جنید بعد از روی کار آمدن تیموریان و سلطه ی آنها بر جنوب، در شیراز به خدمت یکی از نوادگان تیمور به نام اسکندر در آمد.

محمد سیاه قلم:حدود سالهای 778 الی 863 ه. یک کارگاه نقاشی مغولی- ترکی در تبریز وجود داشته  که تنها چهره ی شناسایی شده این مدرسه استاد محمد سیاه قلم بوده است. تعدادی طراحی و نقاشی تک ورقی از این هنرمند در کتابخانه ی ساری استانبول نگهداری می شود(طرح شماره 8). آثار این هنرمندان از یک واقع گرایی افراطی برخوردار است.

عبدالحی: از نقاشان معروف مکتب شیرازی بود. وی بعد از حمله ی تیمور به شیراز، از طرف امیر تیمور به سمرقند اعزام شد.

عبدالعلی: از مشهورترین نقاشان مکتب بغداد بود که با سقوط حکومت بغداد به دست تیمور، عبدالعلی همراه وی به سمرقند مهاجرت کرد.

UserName